Koninklijk Besluit van 28 september 2005
gepubliceerd op 03 oktober 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot inwerkingstelling van de wet van 16 juli 2005 houdende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2005007250
pub.
03/10/2005
prom.
28/09/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit tot inwerkingstelling van de wet van 16 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever sluiten houdende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever sluiten houdende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever, inzonderheid op artikel 12;

Overwegende dat het aangewezen is om de voornoemde wet van 16 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever sluiten in werking te stellen;

Gelet op het advies van 21 september 2005 van de inspecteur van financiën geaccrediteerd bij de Minister van Binnenlandse Zaken inzake de neutrale calltalking;

Overwegende dat de inwerkingstelling van de wet haar een betere zichtbaarheid garandeert tijdens onderhandelingen met « openbare werkgevers »;

Op de voordracht van Onze Minister van Landsverdediging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De wet van 16 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever sluiten houdende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever heeft uitwerking met ingang van 16 juli 2005.

Art. 2.Onze Minister van Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel 28 september 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^