Koninklijk Besluit van 28 september 2005
gepubliceerd op 08 november 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de wijziging van artikel 18 van de collectieve arbeidsovereenko

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005202595
pub.
08/11/2005
prom.
28/09/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de wijziging van artikel 18 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 1997, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de wijziging van artikel 18 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 1997, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 september 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bewakingsdiensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2002 Wijziging van artikel 18 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 1997, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid (Overeenkomst geregistreerd op 10 oktober 2002 onder het nummer 64173/CO/317)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten.

Art. 2.Artikel 18 van de collectieve arbeidsovereenkomst, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid voor de arbeiders, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten op 21 november 1997, wordt vervangen door de volgende tekst : «

Art. 18.Het totaal bedrag van de sociale werkgeversbijdragen aan het fonds verschuldigd door de werkgevers bedoeld in artikel 5, is als volgt vastgelegd : - 7,38 pct. van de totale loonmassa, aan 100 pct., van de arbeiders(sters), van 1 juli 2002 tot 30 september 2002; - 12,3 pct. Van de totale loonmassa, aan 100 pct. Van de arbeiders(sters), vanaf 1 oktober 2002. »

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2002 tot wijziging van artikel 18 van de overeenkomst van 21 november 1997 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid.

Ze treedt in werking met ingang van 1 juli 2002. Ze heeft dezelfde geldigheidsduur als deze die zij wijzigt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 28 september 2005.

De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^