Koninklijk Besluit van 29 april 2001
gepubliceerd op 22 mei 2001

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012347
pub.
22/05/2001
prom.
29/04/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

29 APRIL 2001. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 42;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 mei 1992;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 1992 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 1996 tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat over te gaan tot de hernieuwing van het mandaat der leden van dit comité;

Gelet op de voordracht door de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Tot leden van het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf worden benoemd : 1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties : Gewone leden : De heren : DE RUYCK Stefaan, te Gent; LEYS Stephane, te Antwerpen;

TEMMERMAN Eric, te Aalter;

VANDEN DRIESSCHE Hugo, te Asse;

CLAEYS Roger, te Merelbeke;

Mevr. WELLENS Nicole, te Koekelberg; de heer DE BREUCK Ignace, te Herent;

Mevr. KARIDAS Ladia, te Jette; de heren : BRAINE Jean-Pierre, te Schaarbeek;

ABTS Alain, te Graven;

DESWYSEN Yves, te Schaarbeek;

GALLOY Jean-Paul, te Olne;

ROUSSEAU Jean-Pierre, te Luik;

BLIN Olivier, te Ukkel.

Plaatsvervangende leden : De heren : ONGHENA Herwig, te Gent;

DE BROE Paul, te Gent;

VAN DIEST Pierre, te Antwerpen;

Mevr. DEJONGHE Liesbeth, te Tervuren; de heren : ROBBERECHTS Geert, te Leuven;

SCHRAMME Filip, te Mortsel;

WOUTER Nicolaes, te Antwerpen;

DUBUCQ Patrick, te Evere;

Mevr. RENDERS Martine, te Ottignies-Louvain-la-Neuve; de heren BROUWERS José, te Luik;

MICHELS David, te Brussel;

GRINDA Jean-Louis, te Luik;

MOTTARD Paul-Emile, te Luik;

HAYOIT Michel, te Waterloo. 2. als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties : Gewone leden : De heren : DONATO Nicolas, te Elsene; VON SIVERS Alexandre, te Etterbeek;

COLLARD Jean, te Blégny;

Mevr. MUYLAERT Laurette, te Gent; de heer BIEBOUT Hubert, te Roosdaal;

Mevr. PEETERS Godelieve, te Antwerpen; de heren : PAESMANS Francis, te Sint-Pieters-Leeuw;

VAN DER VURST Jean-Paul, te Aalst;

POTTIER Roger, te Antwerpen;

PIETERS Emiel, te Brasschaat;

HENDRICKX Michel, te Namen;

Mevrn. : DENUTTE Anne-Marie, te Luik;

BRISBOIS Nelly, te Gembloers; de heer DE VLIEGHER Fernand, te Melle.

Plaatsvervangende leden : Mevr. RIGA Bernadette, te Luik; de heren : HEROUET Marc, te Oudergem;

CHANTRAINE Laurent, te Saint-Nicolas;

GYSELINCK Martin, te Temse;

VANDENHOECK Luc, te Antwerpen;

CLAES François, te Brecht;

ANCORA Vincent, te Bergen;

ACKE Jerome, te Gent;

WILLEKENS Jan, te Lille;

HULSELMANS Coenraad, te Vosselaar;

GILQUIN Didier, te Zaventem;

Mevr. PETRE Irène, te Sint-Gillis; de heer DECOO Erik, te Gent;

Mevr. DOS SANTOS COSTA Vera, te Sint-Pieters-Woluwe.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 april 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 28 maart 1973, Belgisch Staatsblad van 23 juni 1973.

Koninklijk besluit van 21 mei 1992, Belgisch Staatsblad van 4 juni 1992.

Koninklijk besluit van 15 juli 1992, Belgisch Staatsblad van 31 juli 1992.

Koninklijk besluit van 17 juli 1996, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1996.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^