Koninklijk Besluit van 29 april 2002
gepubliceerd op 01 mei 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van de Regeringscommissaris bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2002014113
pub.
01/05/2002
prom.
29/04/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 APRIL 2002. - Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van de Regeringscommissaris bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 162nonies , ingevoegd bij de wet van 22 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002014075 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet houdende wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven sluiten;

Overwegende dat de Regering, in het kader van de wet van 22 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002014075 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet houdende wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven sluiten tot wijziging van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de hervorming van bepaalde economische overheidsbedrijven, is overgegaan tot een fundamentele hervorming van de structuren van de N.M.B.S.;

Dat de regering in het kader van deze hervorming is overgegaan tot de volledige vernieuwing van de leden van de Raad van Bestuur;

Dat de regering in de lijn van deze hervorming eveneens heeft beslist over te gaan tot de benoeming van een nieuwe regeringscommissaris;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag uit zijn mandaat van Regeringscommissaris bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen wordt verleend aan de heer Pierre Forton.

Art. 2.Mevr. Christine Servaty wordt benoemd als Regeringscommissaris bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, ter vervanging van de heer Pierre Forton.

Art. 3.De maandelijkse vergoeding van de Regeringscommissaris bedraagt 2.354,99 euros. Deze vergoeding is onderworpen aan de mobiliteitsregeling die van toepassing is op de lonen van het personeel van de overheidssector en is gebonden aan het indexcijfer - spilindex van 138,01.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking.

Art. 5.Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 april 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^