Koninklijk Besluit van 29 januari 2007
gepubliceerd op 15 februari 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot vaststelling van het minimum percentage voor de berekening van het variabel lo

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007200233
pub.
15/02/2007
prom.
29/01/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

29 JANUARI 2007. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot vaststelling van het minimum percentage voor de berekening van het variabel loon van de zeevisser in toepassing van artikel 29 van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de zeevisserij;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot vaststelling van het minimum percentage voor de berekening van het variabel loon van de zeevisser in toepassing van artikel 29 van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 januari 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de zeevisserij Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2006 Vaststelling van het minimum percentage voor de berekening van het variabel loon van de zeevisser in toepassing van artikel 29 van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser (Overeenkomst geregistreerd op 2 februari 2006 onder het nummer 78435/CO/143) De organisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor de zeevisserij hebben op 19 januari 2006 in uitvoering van artikel 29 van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser, de hiernavolgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten.

Artikel 1.Deze overeenkomst is van toepassing op de reders en de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de zeevisserij en die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser.

Art. 2.Voor de berekening van het variabel loon, gelijk aan een procentueel aandeel in de totale bruto opbrengst van de tijdens de betrokken zeereis gerealiseerde vangst, worden volgende minimum percentages vastgelegd.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd en treedt in werking op 19 januari 2006.

Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen met een opzeggingstermijn van een jaar, te betekenen per aangetekend schrijven van de voorzitter van het Paritair Comité voor de zeevisserij.

Overeenkomstig artikel 28 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, vragen de partijen dat deze overeenkomst algemeen verbindend zou worden verklaard.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2007.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^