Koninklijk Besluit van 29 januari 2014
gepubliceerd op 31 januari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de passagiersvergoeding Diabolo

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2014014051
pub.
31/01/2014
prom.
29/01/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de passagiersvergoeding Diabolo


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 april 2007 houdende dringende spoorwegbepalingen, inzonderheid op artikel 12, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 september 2009 houdende vaststelling van het initieel bedrag van de passagiersvergoeding Diabolo;

Overwegende het voorstel van de spoorweginfrastructuurbeheerder Infrabel van 19 december 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 januari 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 15 januari 2014;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd door de noodzaak om het contract tussen de privépartner (Northern Diabolo NV) en Infrabel na te leven, dat onder bepaalde voorwaarden voor de privépartner de mogelijkheid voorziet om de passagiersvergoeding te wijzigen, en om deze tariefaanpassing te integreren in de jaarlijkse herziening van de NMBS-tarieven op 1 februari 2014, rekening houdend met het feit dat de Staat via de confort letter van 8 juni 2007 verbonden is met Infrabel ten opzichte van de privépartner;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 55.095/4 van 27 januari 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Overheidsbedrijven en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het bedrag van de passagiersvergoeding bedoeld in artikel 12 van de wet van 30 april 2007 houdende dringende spoorwegbepalingen wordt vastgesteld op 5,00 EUR (uitgedrukt in waarde 2013) inclusief 6% BTW.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 27 september 2009 houdende vaststelling van het initieel bedrag van de passagiersvergoeding Diabolo wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2014.

Art. 4.De minister bevoegd voor overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 januari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, J.-P. LABILLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^