Koninklijk Besluit van 29 januari 2016
gepubliceerd op 05 februari 2016
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de plaatsvervangend regeringscommissaris bij de Nationale Raad van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2016011052
pub.
05/02/2016
prom.
29/01/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016011052

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


29 JANUARI 2016. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de plaatsvervangend regeringscommissaris bij de Nationale Raad van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de kaderwet betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen, gecodificeerd door het koninklijk besluit van 3 augustus 2007, artikel 8, § 4;

Op de voordracht van de Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan Mevr. Marie-Christine Lefebvre, Adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, wordt eervol ontslag verleend uit haar functie van plaatsvervangend regeringscommissaris bij de Nationale Raad van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, wegens haar oppensioenstelling op 1 november 2015.

Art. 2.Dhr. Fabian Denis, attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, wordt benoemd tot plaatsvervangend regeringscommissaris bij de Nationale Raad van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.

Art. 3.De minister bevoegd voor Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 januari 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, W. BORSUS


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^