Koninklijk Besluit van 29 juni 2015
gepubliceerd op 07 juli 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de humanitaire hulp

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2015015088
pub.
07/07/2015
prom.
29/06/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015015088

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


29 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014015110 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de humanitaire hulp sluiten betreffende de humanitaire hulp


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 19 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking sluiten betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, de artikelen 29 en 30, gewijzigd bij de artikelen 16 en 17 van de wet van 9 januari 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014015110 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de humanitaire hulp sluiten betreffende de humanitaire hulp;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 april 2015;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 8 mei 2015;

Gelet op het advies 57.585/4 van de Raad van State, gegeven op 17 juni 2015, in toepassing van het artikel 84, § 1, alinea 1, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de minister van ontwikkelingssamenwerking, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014015110 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de humanitaire hulp sluiten betreffende de humanitaire hulp, wordt de bepaling 6° /1 ingevoegd luidende : "6° /1 "UNRWA" : the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East"

Art. 2.In artikel 2, § 3 van het hetzelfde wordt de bepaling onder 3° vervangen als volgt : "3° UNRWA";

Art. 3.De minister die bevoegd is voor ontwikkelingssamenwerking is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 juni 2015.

FILIP Van Koningswege : De minister van ontwikkelingssamenwerking, A. DE CROO


begin


Publicatie : 2015-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^