Koninklijk Besluit van 29 juni 2015
gepubliceerd op 15 juli 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015022246
pub.
15/07/2015
prom.
29/06/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015022246

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


29 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022792 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022790 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20°, van d sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005, 27 december 2005, 13 december 2006, 27 december 2012, 19 maart 2013 en 26 december 2013, artikel 35, § 2, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en 10 augustus 2001 en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 15/07/1997 numac 1997015087 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1994 tot vaststelling met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 13/06/1997 numac 1997011194 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997022330 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende nadere omschrijving van de associatie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen sluiten, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, en artikel 37, § 14bis, ingevoegd bij de wet van 20 december 1995 en vervangen bij de wet van 24 december 1999;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022792 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022790 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20°, van d sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik;

Gelet op de voorstellen van de overeenkomstencommissie apothekers - verzekeringsinstellingen, geformuleerd op 4 juli 2014 en op 3 oktober 2014;

Overwegende dat door de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle geen advies is geformuleerd binnen de termijn van vijf dagen, vermeld in artikel 27, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en dat het betrokken advies dienvolgens met de toepassing van die wetsbepaling wordt geacht te zijn gegeven;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 17 december 2014;

Gelet op het advies van het Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging, gegeven op 22 december 2014;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 27 maart 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 29 april 2015;

Gelet op advies 57.472/2 van de Raad van State, gegeven op 2 juni 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 2 van deel I, a) van de bijlage bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022792 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022790 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20°, van d sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik, laatstelijk gewijzigd bij twee koninklijke besluiten van 4 mei 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in hoofdstuk 1, § 1, worden de volgende bepalingen ingevoegd :

Critère - Criterium

Code - Code

Dénomination et conditionnements - Benaming en verpakkingen

Obs.- Opm.

Prix - Prijs

Base de rembours. - Basis van tegemoetk.

I

II

A

PKU Air 15 or/goud (Vitaflo International Limited)


3260-312

30 x 130 ml

M

375,00

375,00

0,00

0,00

7001-647

* 1 x 130 ml

11,6850

11,6850


7001-647

** 1 x 130 ml

11,4480

11,4480


A

PKU Anamix Junior non aromatisé / neutraal (Nutricia)


3259-868

30 x 36 g

M

227,17

227,17

0,00

0,00

7001-654

* 1 x 36 g

6,0747

6,0747


7001-654

** 1 x 36 g

5,8377

5,8377


A

PKU Anamix Junior arôme vanille/vanille (Nutricia)


3259-900

30 x 36 g

M

227,17

227,17

0,00

0,00

7001-662

* 1 x 36 g

6,0747

6,0747


7001-662

** 1 x 36 g

5,8377

5,8377


A

PKU Anamix Junior arôme fruits des bois/bessen (Nutricia)


3259-934

30 x 36 g

M

227,17

227,17

0,00

0,00

7001-670

* 1 x 36 g

6,0747

6,0747


7001-670

** 1 x 36 g

5,8377

5,8377


A

PKU Anamix Junior arôme orange /sinaasappelsmaak (Nutricia)


3259-959

30 x 36 g

M

227,17

227,17

0,00

0,00

7001-688

* 1 x 36 g

6,0747

6,0747


7001-688

** 1 x 36 g

5,8377

5,8377


A

PKU Anamix Junior arôme chocolat/chocoladesmaak (Nutricia)


3259-967

30 x 36 g

M

227,17

227,17

0,00

0,00

7001-696

* 1 x 36 g

6,0747

6,0747


7001-696

** 1 x 36 g

5,8377

5,8377


2° in hoofdstuk 1, § 1, worden de volgende bepalingen geschrapt :

Critère - Criterium

Code - Code

Dénomination et conditionnements - Benaming en verpakkingen

Obs.- Opm.

Prix - Prijs

Base de rembours. - Basis van tegemoetk.

I

II

A

PKU 1 Mix (Nutricia)


2597-219

470 g

M

53,00

53,00

0,00

0,00

7000-532

* 1 x 470 g

47,6000

47,6000


7000-532

** 1 x 470 g

40,4900

40,4900


A

PhenylAde 0.1 an (DHN)


2376-812

400 g

M

43,52

43,52

0,00

0,00

7000-375

* 1 x 400 g

40,3700

40,3700


7000-375

** 1 x 400 g

33,2600

33,2600


A

PhenylAde choclolat/praliné chocolade/praline (DHN)


2350-072

454 g

M

60,12

60,12

0,00

0,00

7000-235

* 1 x 454 g

57,0400

57,0400


7000-235

** 1 x 454 g

49,9300

49,9300


3° in hoofdstuk 1, § 16, wordt de volgende bepaling ingevoegd :

Critère - Criterium

Code - Code

Dénomination et conditionnements - Benaming en verpakkingen

Obs.- Opm.

Prix - Prijs

Base de rembours. - Basis van tegemoetk.

I

II

A

BETAQUIK (Vitaflo International Limited)


3136-215

18 x 250 ml

M

149,91

149,91

0,00

0,00

7001-704

* 1 x 250 ml

7,2850

7,2850


7001-704

** 1 x 250 ml

6,8900

6,8900


4° in hoofdstuk 1 wordt de tekst van § 19 voorafgaande aan de lijst van medische voeding wordt vervangen als volgt : " § 19.- Preparaten voor patiënten die lijden aan een nierziekte met hyperfosfatemie en/of hyperkaliëmie.

De volgende medische voeding wordt slechts vergoed indien ze is voorgeschreven voor een patiënt die lijdt aan een nierziekte met hyperfosfatemie en/of hyperkaliëmie die nood heeft aan melkvoeding of sondevoeding.

De patiënt moet behandeld worden in een referentiecentrum voor kindernefrologie die een revalidatieovereenkomst heeft afgesloten met het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het RIZIV. De machtiging van de adviserend geneesheer is onderworpen aan de volgende voorwaarden : 1° de diagnose wordt gesteld door een arts-specialist voor kindergeneeskunde, werkzaam in een referentiecentrum voor kindernefrologie;2° het centrum stelt het behandelingsprogramma op waarin de medicatie is opgenomen. Op basis van die elementen levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging uit waarvan het model is bepaald onder b) van deel II van de lijst en waarvan de geldigheidsduur tot maximum 12 maanden is beperkt.

De machtiging voor vergoeding mag worden verlengd voor nieuwe perioden van maximum 12 maanden op gemotiveerd verzoek van een arts-specialist voor kindergeneeskunde die werkzaam is in een referentiecentrum voor kindernefrologie". 5° au chapitre 1 est inséré un paragraphe 22, rédigé comme suit : " § 22.De volgende medische voeding wordt slechts vergoed in categorie A als ze wordt voorgeschreven in één van de volgende indicaties : a) In het geval van een van de volgende stofwisselings-aandoeningen : - Lange keten vetzuuroxidatiestoornissen; - Hyperlipoproteïnemie type 1 (OMIM 118830, 207750, 238600); - Carnitine palmitoyl transferase IA (OMIM 255120) of II deficiëntie (OMIM 255110, 600649, 608836) - Spierglycogenose.

Voor deze aandoeningen worden de rechthebbenden gediagnosticeerd en behandeld in een erkend centrum voor metabole ziekten dat een overeenkomst heeft gesloten met het Verzekeringscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV. Met het oog hierop reikt de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging uit waarvan het model is bepaald onder b) van deel II van de lijst en waarvan de geldigheidsduur tot maximum 12 maanden is beperkt.

De machtiging voor vergoeding mag worden verlengd voor nieuwe perioden van maximum 5 jaar op gemotiveerd verzoek van de behandelende arts. b) In geval van een van de volgende aandoeningen : - Chronische leveraandoeningen met cholestase - Prelevertransplant Voor deze aandoeningen wordt de vergoeding van Lipistart toegekend voor zover de rechthebbende jonger is dan 1 jaar. Voor deze aandoeningen wordt de vergoeding van MCT Procal toegekend voor zover de rechthebbende minstens 1 jaar is en jonger is dan 18 jaar.

Het voorschrift en de aanvraag tot vergoeding moeten opgesteld worden door een arts-specialist in de pediatrie verbonden aan een levertransplantatiecentrum.

Met het oog hierop reikt de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging uit waarvan het model is bepaald onder b) van deel II van de lijst en waarvan de geldigheidsduur tot maximum 12 maanden is beperkt.

De machtiging voor vergoeding mag worden verlengd voor nieuwe perioden van maximum 12 maanden op gemotiveerd verzoek van de behandelende arts. c) In geval van een van de volgende aandoeningen : - Intestinale lymphangiëctasie (primaire, of in het kader van aangeboren aandoeningen van de lymfwegen zoals Milroy's disease) - Chylothorax - Chyleuse ascites (na abdominale chirurgie) Het voorschrift en de aanvraag tot vergoeding moeten opgesteld worden door de arts-specialist verantwoordelijk voor de behandeling van de voornoemde aandoening. Met het oog hierop reikt de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging uit waarvan het model is bepaald onder b) van deel II van de lijst en waarvan de geldigheidsduur tot maximum 6 maanden is beperkt.

De machtiging voor vergoeding mag worden verlengd voor nieuwe perioden van maximum 6 maanden op gemotiveerd verzoek van de behandelende arts-specialist."

Critère - Criterium

Code - Code

Dénomination et conditionnements - Benaming en verpakkingen

Obs. - Opm.

Prix - Prijs

Base de rembours. - Basis van tegemoetk.

I

II

A

Lipistart (Vitaflo International Limited)


2910-362

400 g

M

28,21

28,21

0,00

0,00

7001-712

* 1 x 400 g

28,1300

28,1300


7001-712

** 1 x 400 g

23,1100

23,1100


A

MCT Procal (Vitaflo International Limited)


2910-370

30 x 16 g

M

45,29

45,29

0,00

0,00

7001-1720

* 1 x 16 g

1,3537

1,3537


7001-1720

** 1 x 16 g

1,1167

1,1167


6° in hoofdstuk 2 worden de volgende bepalingen geschrapt :

Critère - Criterium

Code - Code

Dénomination et conditionnements - Benaming en verpakkingen

Obs.- Opm.

Unités visées sous 1-2° Eenheden beoogd sub. 1-2°

A

PhenylAde barre protéinée / proteïne reep (DHN)


1531-086

12 x 47 g

M

par

0762-336

* 1 x 47 g

12 x 47 g

0762-336

** 1 x 47 g

per

A

PhenylAde poudre arôme orange / poeder sinaasappel-aroma (DHN)


1597-731

454 g

M

par

0766-675

* 1 x 454 g

454 g

0766-675

** 1 x 454 g

per

A

LeucinAde barre protéinée / proteïne reep (DHN)


1597-756

12 x 50 g

M

par

0766-683

* 1 x 50 g

12 x 50 g

0766-683

** 1 x 50 g

per

A

LeucinAde poudre arôme vanille / poeder vanille-aroma (DHN)


1597-749

454 g

M

par

0766-691

* 1 x 454 g

454 g

0766-691

** 1 x 454 g

per

A

MSUD Maxamaid Nutricia (DHN)


1462-092

500 g

M

par

0761-783

* 1 x 500 g

500 g

0761-783

** 1 x 500 g

per

A

NTBC (2-(2-nitro-4-trifluoromethylbenzoyl)-1,3 cyclohexanedione


1226-141

caps.

M

par

0744-615

* pr caps.

30 caps.

0744-615

** pr. caps

per


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 juni 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2015-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^