Koninklijk Besluit van 29 september 2013
gepubliceerd op 15 oktober 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van zilveren herdenkingsmuntstukken van 20 euro ter gelegenheid van de troonsafstand van Koning Albert II en de troonsbestijging van Koning Filip op 21 juli 2013

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003331
pub.
15/10/2013
prom.
29/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBER 2013. - Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van zilveren herdenkingsmuntstukken van 20 euro ter gelegenheid van de troonsafstand van Koning Albert II en de troonsbestijging van Koning Filip op 21 juli 2013


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 106, § 2;

Gelet op artikel 112 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 12 juni 1930 tot oprichting van Muntfonds, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij de wet van 10 december 2001;

Gelet op de beschikking van de Europese Centrale Bank van 29 november 2012 inzake de goedkeuring met de betrekking tot de omvang van de muntuitgifte in 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 4 september 2013;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,inzonderheid artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Ter gelegenheid van de troonsafstand van Koning Albert II en Onze troonsbestijging op 21 juli 2013 worden zilverstukken van 20 euro in proof-uitvoering uitgegeven.

Art. 2.De stukken hebben de hiernavolgende kenmerken : 1) gehalte aan zilver : 925 duizendsten;2) gewicht : 22,85 gram;3) diameter : 37 millimeter;4) muntrand : glad. De maximale oplage bedraagt 15.000 exemplaren.

Art. 3.Het stuk draagt op de voorzijde Onze beeldenaar alsook die van Koning Albert II, omgeven door het inschrift PHILIPPVS, ALBERTVS, een koningskroontje en de datum 21.7.2013.

De keerzijde vertoont de kaart van de Europese Unie, de nominale waarde en het inschrift BELGIQUE - BELGIE - BELGIEN.

Art. 4.Het in dit besluit bedoelde stuk is in België wettig betaalmiddel.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 september 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^