Koninklijk Besluit van 30 augustus 2008
gepubliceerd op 22 september 2008

Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de eindscriptie in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2007-2008 van de 158e promotie polytechniek

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2008007178
pub.
22/09/2008
prom.
30/08/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

30 AUGUSTUS 2008. - Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de eindscriptie in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2007-2008 van de 158e promotie polytechniek


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 18 maart 1838 houdende organisatie van de Koninklijke Militaire School, artikel 1ter, ingevoegd bij de wet van 22 maart 2001 en gewijzigd bij de wetten van 27 maart 2003 en 1 augustus 2006;

Gelet op de wet van 1 augustus 2006 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de Koninklijke Militaire School, artikel 9;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 augustus 1994 betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader, artikel 31, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 september 2002 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 augustus 2005;

Op de voordracht van Onze Minister van Landsverdediging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De personen hernomen op de bij dit besluit gevoegde lijst worden aangeduid om deel uit te maken van de examencommissie

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^