Koninklijk Besluit van 30 augustus 2016
gepubliceerd op 09 september 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen van precursoren voor explosieven worden gemeld

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2016000462
pub.
09/09/2016
prom.
30/08/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016000462

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


30 AUGUSTUS 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen van precursoren voor explosieven worden gemeld


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 juli 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016011317 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot uitvoering van de Verordening nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven (1) sluiten tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, artikel 4;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen, bedoeld in de artikelen 3, 8° en 9 van de Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, worden gemeld per e-mail aan DJSOC.Terro@police.belgium.eu of per telefoon op het nummer +32 (0)2.642.63.20.

Art. 2.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 augustus 2016.

FILIP Van Koningswege : Voor de Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, afwezig, J. JAMBON De Minister van Defensie, S. VANDEPUT


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^