Koninklijk Besluit van 30 juli 2018
gepubliceerd op 10 augustus 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vastelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2018013241
pub.
10/08/2018
prom.
30/07/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018013241

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


30 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013014750 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en Nieuwe NMBS gelden sluiten tot vastelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, artikel 5, § 3, derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013014750 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en Nieuwe NMBS gelden sluiten tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden;

Gelet op artikel 8 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging type wet prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse, gezien de hoogdringendheid gemotiveerd door de omstandigheid dat het nodig is om zo snel mogelijk de financiering te verzekeren aan de NMBS voor projecten inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme en aan Infrabel voor projecten inzake bijkomende investeringen op het gebied van beveiliging en veiligheid en om te voorkomen dat deze projecten vertraging oplopen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 juli 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 11 juli 2018;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de hoogdringendheid;

Gelet dat het nodig is om zo snel mogelijk de financiering te verzekeren aan de NMBS voor projecten inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme en aan Infrabel voor projecten inzake bijkomende investeringen op het gebied van beveiliging en veiligheid en om te voorkomen dat deze projecten vertraging oplopen;

Op de voordracht van de Minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen en bevoegd voor Infrabel, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013014750 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en Nieuwe NMBS gelden sluiten die de voorlopige regels vastlegt die gelden als beheerscontract van Infrabel en van NMBS, wordt artikel 4/2 vervangen als volgt: « De subsidies worden toegekend aan de NMBS voor de compensatie van de specifieke projecten voor wat betreft de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme. Deze subsidies en hun affectatie, evenals hun verdeling tussen investeringen en exploitatie, zijn opgenomen in bijlage 4.

De subsidies worden toegekend aan Infrabel voor de compensatie van de specifieke projecten voor wat betreft bijkomende investeringen op het gebied van beveiliging en veiligheid. Deze subsidies en hun affectatie, zijn opgenomen in bijlage 4.

Overdrachten door de NMBS en Infrabel zijn toegestaan binnen de grenzen van het jaarlijkse totale bedrag van deze eigen exploitatiesubsidies en van het jaarlijkse totale bedrag van deze eigen investeringssubsidies. »

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt de eerste bijlage, vervangen door het koninklijk besluit van 19 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017013889 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden sluiten, vervangen door de eerste bijlage gevoegd bij het huidige besluit. Tevens wordt bijlage 4 vervangen door tweede bijlage gevoegd bij dit besluit gaan.

Art. 3.De minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen en bevoegd voor Infrabel is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te l'Ile-d'Yeu, 30 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit Fr. BELLOT

Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 30 juli 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013014750 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en Nieuwe NMBS gelden sluiten tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 30 juli 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013014750 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en Nieuwe NMBS gelden sluiten tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden.

FILIP Van Koningswege : De Minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen en bevoegd voor Infrabel, Fr. BELLOT

Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 30 juli 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013014750 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en Nieuwe NMBS gelden sluiten tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden aan Ons besluit van 30 juli 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013014750 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en Nieuwe NMBS gelden sluiten tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden.

FILIP Van Koningswege : De Minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen en bevoegd voor Infrabel, Fr. BELLOT


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^