Koninklijk Besluit van 30 juli 2018
gepubliceerd op 17 augustus 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018013302
pub.
17/08/2018
prom.
30/07/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018013302

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


30 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, artikel 43ter, § 4, ingevoegd bij de wet van 12 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002129 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 sluiten, en § 8, ingevoegd bij de wet van 12 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002129 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 sluiten en gewijzigd bij de wetten van 27 december 2004 en 20 juli 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2002 pub. 18/01/2002 numac 2001002132 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken sluiten houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 september 2002 en 11 juli 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 september 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005002107 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoordineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale o type koninklijk besluit prom. 19/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005002106 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de klassen en de graden van de ambtenaren van bepaalde centrale diensten, die sluiten tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 01/02/2013 numac 2013000083 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken sluiten tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken;

Gelet op het advies nr. 50.209 van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 3 juli 2018;

Op de voordracht van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De percentages betrekkingen voor de centrale diensten en de uitvoeringsdiensten van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die aan de taalkaders worden toegewezen, worden als volgt bepaald :

Trap van de hiërarchie Degré de la hiérarchie

Nederlands kader Cadre néerlandais

Frans kader Cadre français

1

50 %

50 %

2

50 %

50 %

3

52,49 %

47,51 %

4

52,49 %

47,51 %

5

52,49 %

47,51 %


Art. 2.Het koninklijk besluit van 21 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 01/02/2013 numac 2013000083 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken sluiten tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te l'Ile-d'Yeu, 30 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Th. FRANCKEN


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^