Koninklijk Besluit van 30 juli 2018
gepubliceerd op 29 augustus 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 2011 houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor de paramedische beroepen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2018031747
pub.
29/08/2018
prom.
30/07/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031747

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


30 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 2011 houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor de paramedische beroepen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 84, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 2011 houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor de paramedische beroepen;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 februari 2011 houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor de paramedische beroepen, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder a), gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 mei 2012, 4 mei 2015 en 22 december 2016, worden, de woorden "Claessens, Gianni, medische beeldvorming, Zottegem;" vervangen door de woorden "Vermeulen, Sofie, medische beeldvorming, De Pinte;".; 2° in de bepaling onder b) worden de woorden "Vermeulen, Sofie, medische beeldvorming, Asper;" vervangen door de woorden "Jadas, Benoît, medische beeldvorming, Sombreffe;".

Art. 2.In artikel 2, a), van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "Nasr, Antoun, Waterloo;" worden vervangen door de woorden "Marbaix, Etienne, La Hulpe;"; 2° de woorden "Moscariello, Annibale, Anderlues;" worden vervangen door de woorden "Van Cang, Georges, Fontaine-l'Evêque;".

Art. 3.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

L'Ile-d'Yeu, 30 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^