Koninklijk Besluit van 30 juni 2017
gepubliceerd op 14 juli 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Limburg in politiezones

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst justitie
numac
2017030646
pub.
14/07/2017
prom.
30/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017030646

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


30 JUNI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Limburg in politiezones


Artikel 1.In het koninklijk besluit van 27 december 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Limburg in politiezones, wordt een artikel 18quinquies ingevoegd, luidende : "

Art. 18quinquies.De gemeenten Genk, Zutendaal, As, Opglabbeek, Houthalen-Helchteren, Bocholt, Bree, Kinrooi en Meeuwen-Gruitrode worden gedefinieerd als één politiezone.".

Art. 2.De artikelen 18 en 18ter van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt met uitzondering van het artikel 2, dat in werking treedt op de dag van de instelling van de lokale politie van de in artikel 1 bedoelde politiezone.

Art. 4.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.


begin


Publicatie : 2017-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^