Koninklijk Besluit van 31 augustus 2009
gepubliceerd op 27 oktober 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2009

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009204784
pub.
27/10/2009
prom.
31/08/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 AUGUSTUS 2009. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet (I) van 27 december 2006 voor het jaar 2009


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet (I) van 27 december 2006, artikel 189;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 januari 2009;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, gegeven op 20 februari 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 3 juni 2009;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) stort in de loop van 2009 het bedrag van 16.603.342 euro aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen.

De RSZ stort in de loop van 2009 het bedrag van 16.294.106 euro aan het "Fonds national de la recherche scientifique".

Art. 2.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 augustus 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^