Koninklijk Besluit van 31 januari 2001
gepubliceerd op 27 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen die remoxipride bevatten

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022098
pub.
27/02/2001
prom.
31/01/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 JANUARI 2001. - Koninklijk besluit houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen die remoxipride bevatten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, inzonderheid op artikel 7, gewijzigd bij de wet van 20 oktober 1998;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 december 1993Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/1993 pub. 24/03/1998 numac 1998027167 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën sluiten tot tijdelijke schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die Remoxipride bevatten, verlengd bij de ministeriële besluiten van 27 januari 1995 en 28 februari 1997;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 maart 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/03/1999 pub. 13/04/1999 numac 1999022237 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die Remoxipride bevatten sluiten tot verlenging van de tijdelijke schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die Remoxipride bevatten;

Gelet op het advies van de Geneesmiddelencommissie;

Gelet op het dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat : - het ministerieel besluit van 8 maart 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/03/1999 pub. 13/04/1999 numac 1999022237 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die Remoxipride bevatten sluiten tot verlenging van de tijdelijke schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die Remoxipride bevatten, ophoudt uitwerking te hebben op 1 februari 2001; - het advies van de Geneesmiddelencommissie bevestigt dat er vanaf heden geen twijfel meer bestaat over de schadelijkheid van deze geneesmiddelen; - het verbod van de aflevering van deze geneesmiddelen dient in werking te treden ten laatste op 1 februari 2001; - de schadelijke gevolgen die deze geneesmiddelen kunnen teweegbrengen, de noodzaak rechtvaardigen om zonder uitstel de aflevering van de geneesmiddelen die Remoxipride bevatten, te verbieden;

Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De aflevering van geneesmiddelen die Remoxipride bevatten is verboden.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2001.

Art. 3.Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 januari 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu Mevr. M. AELVOET.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^