Koninklijk Besluit van 31 januari 2009
gepubliceerd op 06 februari 2009

Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2009200242
pub.
06/02/2009
prom.
31/01/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

31 JANUARI 2009. - Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 april 2008 houdende oprichting van een Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 2008 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude;

Op de voordracht van de Eerste Minister en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden aangewezen als leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude : - de heer H. Van Rompuy, Eerste Minister; - de heer D. Reynders, Minister van Financiën; - Mevr. L. Onkelinx, Minister van Sociale Zaken; - Mevr. J. Milquet, Minister van Werk; - de heer S. De Clerck, Minister van Justitie; - Mevr. S. Laruelle, Minister van K.M.O.'s en Zelfstandigen; - de heer V. Van Quickenborne, Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen; - de heer G. De Padt, Minister van Binnenlandse Zaken; - de heer C. Devlies, Staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding; - de heer B. Clerfayt, Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Fiscale Fraude.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 29 juni 2008 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 december 2008.

Art. 4.De Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 januari 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, H. VAN ROMPUY

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^