Koninklijk Besluit van 31 januari 2018
gepubliceerd op 07 maart 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2013 bepalende de lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2018030459
pub.
07/03/2018
prom.
31/01/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030459

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


31 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013024454 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit bepalende de lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in sluiten bepalende de lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in en buiten het ziekenhuis


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 62, § 3, tweede lid ;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013024454 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit bepalende de lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in sluiten bepalende de lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in en buiten het ziekenhuis;

Gelet op het gemeenschappelijk advies van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België en de Académie royale de médecine de Belgique, gegeven op 25 maart 2017;

Gelet op het advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen, gegeven op 28 maart 2017;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 17 augustus 2017;

Gelet op advies nr. 62.357 van de Raad van State, gegeven op 22 november 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013024454 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit bepalende de lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in sluiten bepalende de lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in en buiten het ziekenhuis, wordt de bijlage "Lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in en buiten het ziekenhuis", vervangen bij koninklijk besluit van 1 september 2016, vervangen door de bijlage "Lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in en buiten het ziekenhuis" gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.De minister bevoegd voor de Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 januari 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK

Bijlage bij koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013024454 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit bepalende de lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in sluiten bepalende de lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in en buiten het ziekenhuis.

Bijlage bij koninklijk besluit van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013024454 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit bepalende de lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in sluiten bepalende de lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in en buiten het ziekenhuis.

Lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in en buiten het ziekenhuis Medicatielijst 1. Medicatie in het kader van de normale zwangerschap

Foliumzuur: tabletten van 0,4 mg of 4 mg (specialiteit of magistrale bereiding).Primaire of secundaire preventie van neurale buisdefecten.

Metoclopramide: tabletten van 10 mg, siroop van 5 mg/5 ml.

Anti-emeticum.

Paracetamol: tabletten van 0,5 of 1 g, zetpillen van 600 mg.

Pijnstillend, koortswerend.

Anti-infectieuze vaginale crèmes en ovules: behandeling van symptomatische vaginale infecties.

Nitrofurantoïne: tabletten van 50 - 100 mg. Ontsmettingsmiddel bij asymptomatische urinaire infectie (tot de 36ste week van de zwangerschap).

Anti-Rho immunoglobuline D: IM ampullen. Preventie van iso-immunisatie bij rhesus negatieve moeders.

Influenza vaccin: preventie van griep.

Combinatievaccin kinkhoest - difterie - tetanus: beschermt de baby tijdens de eerste weken tegen verschillende ziektes in afwachting van zijn vaccinatie.

Orale preparaten met ijzer: behandeling van een te laag ferritine gehalte.

Ranitidine: 150 mg.

Omeprazole: 20 mg.

Behandeling van reflux.

Gemicroniseerde progesteron: 200 mg. Orale en/of vaginale toediening.

Preventie van symptomatische activiteit van de uterus.

2. Geneesmiddelen tijdens de arbeid en de bevalling

Lidocaïne chloorhydraat. Mepivacaïne chloorhydraat. 1 en 2 % zonder adrenaline. Plaatselijke verdoving voor het hechten van het perineum.

Oxytocin: ampul van 10 IE. IM toediening. Ter preventie van post-partum bloedingen.

Penicilline G of Amoxicilline via intraveneuze toediening: voor de moeders die GBS (groep-B-streptokokken) positief zijn om besmetting van pasgeborene te voorkomen. In het kader van een ziekenhuisbevalling.

3. Geneesmiddelen gebruikt tijdens het post-partum

Oxytocin: ampul van 10 IE.IM toediening. Bevorderen van de sub-uterine involutie.

Diclofenac: tabletten van 75 mg, zetpillen van 100 mg.

Ibuprofen: tabletten van 200 - 400 mg.

Ontstekingsremmend, pijnstillend.

Paracetamol: tabletten van 0,5 - 1 g, zetpillen van 600 mg.

Pijnstillend, koortswerend.

Antimycotica en/of antibacteriële crème: lokale behandeling van mycosis of van infecties van de tepels.

Nystatine suspensie en miconazol gel: orale en/of lokale behandeling van mycosis van de zuigeling.

Misoprostol: tabletten van 0,2 mg rectaal of oraal.

Fytomenadion (of vitamine K1): pediatrische ampullen. Preventie van bloedingen bij de pasgeborenen.

Anti-Rho immunoglobuline D: IM ampullen. Preventie van iso-immunisatie bij rhesus negatieve moeders.

Hepatitis B vaccin: pediatrische vorm « junior ».

Immunoglobulines tegen hepatitis B: onder intramusculaire vorm met een andere injectieplaats dan het vaccin. Enkel bij een bevalling in het ziekenhuis voor pasgeborenen waarvan de moeder HBs antigeen (+) positief is.

Cabergoline: tabletten van 0,5 mg. Lactatieremming.

Levonorgestrel: tabletten van 0,03 mg.

Desogestrel: tabletten van 0,075 mg.

Orale hormonale contraceptiva op basis van zuiver progesteron.

Ethinyl-estradiol: tabletten van 0,02 mg.

Oestro-progestativa zonder progestatif van de 4de generatie.

4. Inhoud van de urgentietas voor de vroedvrouw die buiten het ziekenhuis werkt

Medische zuurstof en toedieningsmateriaal (masker, ...), Mayo canule.

Steriele kompressen, verbanden ... enz.

Fysiologische serum: 1liter.

Plasma expander: 1 liter.

Oxytocin: ampul van 10 IE (5 ampullen). Preventie en behandeling van post-partum bloedingen.

Misoprostol: tabletten van 0,2 mg rectaal of oraal (1 doos).

15-methyl-F2-alpha-prostaglandine (of carboprost): IM (2 ampullen).

Behandeling van ernstige post-partum bloedingen.

Adrenaline: Epipen, ampul van 0,3 mg. Reanimatie of behandeling van anafylactische shock.

Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 31 januari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013024454 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit bepalende de lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in sluiten bepalende de lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in en buiten het ziekenhuis.

Brussel, 31 januari 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^