Koninklijk Besluit van 31 juli 2009
gepubliceerd op 10 augustus 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 januari 2009 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2009203688
pub.
10/08/2009
prom.
31/07/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 JULI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 januari 2009 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 april 2008 houdende oprichting van een Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 januari 2009 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude;

Op de voordracht van de Eerste Minister en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 31 januari 2009 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude, worden de woorden « - de heer G. De Padt, Minister van Binnenlandse Zaken; » vervangen door de woorden « - Mevr. A. Turtelboom, Minister van Binnenlandse Zaken; ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 17 juli 2009.

Art. 3.De Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Trapani, 31 juli 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, H. VAN ROMPUY

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^