Koninklijk Besluit van 31 juli 2020
gepubliceerd op 10 augustus 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende de sluiting van het consulaat van België te Johannesburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2020042629
pub.
10/08/2020
prom.
31/07/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020042629

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


31 JULI 2020. - Koninklijk besluit houdende de sluiting van het consulaat van België te Johannesburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande oprichting van consulaten sluiten aangaande oprichting van consulaten


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Ik heb de eer U hierbij een ontwerp van Koninklijk besluit voor te leggen dat het koninklijk besluit van 11 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande oprichting van consulaten sluiten aangaande oprichting van consulaten ten dele wijzigt.

Artikel 2 van het Consulair Wetboek zegt dat de Koning consulaire posten kan vestigen in buitenlandse steden en het ressort ervan vaststelt.

Gelet op het feit dat de organisatie van ons consulair netwerk regelmatig moet aangepast worden aan wisselende omstandigheden lijkt het noodzakelijk het besluit van 11 juni 2014 ten dele aan te passen.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Buitenlandse Zaken, Ph. GOFFIN

31 JULI 2020. - Koninklijk besluit houdende de sluiting van het consulaat van België te Johannesburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande oprichting van consulaten sluiten aangaande oprichting van consulaten FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 37;

Gelet op de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014015009 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende het Consulair Wetboek sluiten houdende het Consulair Wetboek, artikel 2, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande oprichting van consulaten sluiten aangaande oprichting van consulaten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 juni 2020;

Op de voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het consulaat van België te Johannesburg wordt gesloten.

Art. 2.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande oprichting van consulaten sluiten aangaande oprichting van consulaten, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 april 2020, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° in kolom 1 worden de woorden "Pretoria Pretoria" ingevoegd na de woorden "Prague Praag";2° in kolom 2 worden de woorden "Provincies Noordwest, Mpumalanga, Limpopo, Kwazulu-Natal, Vrijstaat, Gauteng;de Republieken Botswana, Mozambique en Zimbabwe, de Koninkrijken Lesotho en Eswatini, en Sint-Helena" ingevoegd na de woorden "République tchèque Tsjechische Republiek ".

Art. 3.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in kolom 1 worden de woorden "Johannesbourg Johannesburg" opgeheven;2° in kolom 2 worden de woorden "Provincies Noordwest, Mpumalanga, Northern Province, Kwazulu-Natal, Vrijstaat, Gauteng;de Republieken Botswana, Mozambique en Zimbabwe, en de Koninkrijken Lesotho en Swaziland" opgeheven.

Art. 4.Het consulaat van België te Kaapstad wordt bevorderd tot rang van Consulaat Generaal.

Art. 5.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in kolom 1 worden de woorden "Le Cap Kaapstad" ingevoegd na de woorden "Le Caire Caïro";2° in kolom 2 worden de woorden "Provincies Westkaap, Oostkaap, Noordkaap en de Republiek Namibië;de Franse Zuidelijke Poolsteken en Frans Antarctica" ingevoegd na de woorden "République arabe d'Egypte et République du Soudan Arabische Republiek Egypte en Republiek Soudan".

Art. 6.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in kolom 1 worden de woorden "Le Cap Kaapstad" opgeheven;2° in kolom 2 worden de woorden "Provincies Westkaap, Oostkaap, Noordkaap en de Republiek Namibië;de Franse Zuidelijke Poolsteken en Frans Antarctica" opgeheven.

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2020.

Art. 8.De minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 juli 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, Ph. GOFFIN


begin


Publicatie : 2020-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^