Koninklijk Besluit van 31 juli 2020
gepubliceerd op 06 augustus 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van de wet van 12 juni 2020 betreffende werk in de visserijsector

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2020203139
pub.
06/08/2020
prom.
31/07/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020203139

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


31 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van de wet van 12 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020202691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers type wet prom. 12/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020202682 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de periodes die plaatsvinden tijdens de voorbevallingsrust en in aanmerking kunnen worden genomen voor de verlenging van de nabevallingsrust type wet prom. 12/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020030976 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake de federale bijlage tot financiering van het sociaal fonds gas en elektriciteit type wet prom. 12/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020021159 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, met het oog op een betere beschermin sluiten betreffende werk in de visserijsector (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020202691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers type wet prom. 12/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020202682 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de periodes die plaatsvinden tijdens de voorbevallingsrust en in aanmerking kunnen worden genomen voor de verlenging van de nabevallingsrust type wet prom. 12/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020030976 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake de federale bijlage tot financiering van het sociaal fonds gas en elektriciteit type wet prom. 12/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020021159 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, met het oog op een betere beschermin sluiten betreffende werk in de visserijsector, artikel 4, 7°;

Gelet op de adviezen van de Inspecteurs van Financiën, gegeven op 5 juni, 11 juni en 15 juni 2020;

Gelet op het advies 67.664/1 van de Raad van State, gegeven op 14 juli 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Werk, de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Noordzee, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Zijn belast met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de wet van 12 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020202691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers type wet prom. 12/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020202682 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de periodes die plaatsvinden tijdens de voorbevallingsrust en in aanmerking kunnen worden genomen voor de verlenging van de nabevallingsrust type wet prom. 12/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020030976 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake de federale bijlage tot financiering van het sociaal fonds gas en elektriciteit type wet prom. 12/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020021159 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, met het oog op een betere beschermin sluiten betreffende werk in de visserijsector en haar uitvoeringsbesluiten : 1° de Scheepvaartcontrole aangewezen overeenkomstig artikel 4.2.1.1 van het Belgisch Scheepvaartwetboek; 2° de sociaal inspecteurs van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;3° de sociaal inspecteurs van de algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;4° de sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk, de Minister bevoegd voor Sociale Zekerheid en de Minister bevoegd voor Maritieme Mobiliteit zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 juli 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK De Minister van Werk, N. MUYLLE De Minister van Noordzee, Ph. DE BACKER _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 12 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020202691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers type wet prom. 12/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020202682 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de periodes die plaatsvinden tijdens de voorbevallingsrust en in aanmerking kunnen worden genomen voor de verlenging van de nabevallingsrust type wet prom. 12/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020030976 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake de federale bijlage tot financiering van het sociaal fonds gas en elektriciteit type wet prom. 12/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020021159 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, met het oog op een betere beschermin sluiten, Belgisch Staatsblad van 16 juni 2020.

begin


Publicatie : 2020-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^