Koninklijk Besluit van 31 mei 2001
gepubliceerd op 19 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden der metaal-fabrikatennijverheid

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012496
pub.
19/06/2001
prom.
31/05/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 MEI 2001. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden der metaal-fabrikatennijverheid (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 42;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van sommige paritaire comités en tot vaststelling van het aantal leden ervan, gewijzigd inzonderheid bij de koninklijke besluiten van 23 maart 1987, 8 januari 1992 en 19 september 1995;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 februari 1997 tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat over te gaan tot de hernieuwing van het mandaat der leden van dit comité;

Gelet op de voordracht door de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Tot leden van het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid worden benoemd : 1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie : Gewone leden : de heren : BENOIT, Maurice, te Luik; CAMPIOLI, Georges, te Verviers;

CASTAGNE, Thierry, te Ottignies-Louvain-la-Neuve; de BUCK van OVERSTRAETEN, Philippe, te Overijse;

DE PRIL, Wilson, te Knokke-Heist;

GOVAERT, Gustaaf, te Antwerpen;

HELSMOORTEL, Frank, te Oostende;

SIMOENS, Bernard, te Gent;

SOETE, Paul, te Dilbeek;

TEMPELS, Dirk, te Oudergem;

VANHAVERBEKE, Stephan, te Oud-Heverlee.

Plaatsvervangende leden : De heer DE KESEL, Jan, te Zele;

Mevr. DELSAUT, Valérie, te Elsene; de heer DEPOORTER, Alain, te Gavere;

Mevr. DEWAEL, Hilde, te Sint-Genesius-Rode; de heren : POTEMANS, Fritz, te Wemmel;

ROBERT, Eric, te Zinnik;

SNELS, Bart, te Antwerpen;

SADZOT, Alain, te Luik;

VAN DEN BOER, Jos, te Lommel;

VAN GEENBERGHE, Herman, te Sint-Lambrechts-Woluwe;

WILLAERT, Charles, te Les Bons Villers. 2. als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties : Gewone leden : de heren : POLENUS, Carlos, te Hasselt; FAGNANT, Jean-Claude, te Luik;

RUTTIENS, Henri, te Elsene;

BRULS, Léon, te Luik;

Mevr. MERCKX, Kristien, te Antwerpen; de heren : VAN DEN HEEDE, Erik, te Antwerpen;

DESCHEEMAEKER, Koen, te Zoersel;

FRANSOO, Clément, te Watermaal-Bosvoorde;

BAUDSON, Bruno, te Fontaine-l'Evêque;

SWENEN, José, te Jette;

ROELANDT, Johan, te Kaprijke.

Plaatsvervangende leden : de heren : HENS, Stany, te Turnhout;

MARTIN, Alain, te Châtelet;

BALLAUX, Eddy, te Destelbergen;

MORAIS, Manuel, te La Louvière;

REYNDERS, Robert, te Bilzen;

CLERINX, François, te Oosterzele;

SCHAUT, Dirk, te Ieper;

VERJANS, Mathieu, te Bilzen;

WOUTERS, Jean-Marie, te Fléron;

DEMONTE, Tony, te Walcourt;

HABAY, Etienne, te Fontaine-l'Evêque.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Ponza, 31 mei 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 5 juli 1978, Belgisch Staatsblad van 28 juli 1978.

Koninklijk besluit van 23 maart 1987, Belgisch Staatsblad van 15 april 1987.

Koninklijk besluit van 8 januari 1992, Belgisch Staatsblad van 21 januari 1992.

Koninklijk besluit van 19 september 1995, Belgisch Staatsblad van 17 oktober 1995.

Koninklijk besluit van 7 februari 1997, Belgisch Staatsblad van 21 februari 1997.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^