Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 juni 1997

Burgemeester. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 17 februari 1997, genomen krachtens artikel 19,

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1997000207
pub.
10/06/1997
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Burgemeester. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 17 februari 1997, genomen krachtens artikel 19, § 1, 4e lid, van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989, wordt aan de heer René Brabant, burgemeester van de gemeente Awans, een weddevermindering toegestaan.

Burgemeestees. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 februari 1997 wordt het ontslag, aangeboden door de heer Willy Leroy, uit zijn ambt van burgemeester van de gemeente Gesves, arrondissement Namen, provincie Namen, aanvaard.

Bij koninklijk besluit van 27 februari 1997 wordt het ontslag, aangeboden door de heer Francis Van den Eede, uit zijn ambt van burgemeester van de gemeente Rumst, provincie Antwerpen, arrondissement Antwerpen, aanvaard.

Burgemeestes. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 februari 1997 wordt de heer Georges Vanderlinden benoemd tot burgemeester van de gemeente Huldenberg, provincie Vlaams-Brabant, arrondissement Leuven, ter vervanging van de heer Marcel Jossart, ontslagnemend.

Bij koninklijk besluit van 14 maart 1997 wordt de heer Serge Heusling benoemd tot burgemeester van de gemeente Perwijs, provincie Waals-Brabant, arrondissement Nijvel, ter vervanging van de heer Marcel Strale, ontslagnemend.

Bij koninklijk besluit van 24 maart1997 wordt de heer Edgar Thys benoemd tot burgemeester van de gemeente Rumst, provincie Antwerpen, arrondissement Antwerpen, ter vervanging van de heer Françis Van den Eede, ontslagnemend.

Bij koninklijk besluit van 21 april 1997, wordt de heer Claude Richard benoemd tot burgemeester van de stad Chiny, provincie Luxemburg, arrondissement Virton, ter vervanging van de heer Charles Leleu, ontslagnemend.

Bij koninklijk besluit van 23 april 1997, wordt de heer Jules Lambrette benoemd tot burgemeester van de gemeente Modave, provincie Luik, arrondissement Hoei, ter vervanging van Mevr. Nicol Corthouts, overleden.

Schepen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 3 april 1997 genomen krachtens artikel 19, § 1, 4e lid, van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989, wordt aan de heer Knevels, Josephus, schepen van de gemeente Hechtel-Eksel, een weddevermindering toegestaan.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^