Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 september 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 20 mei 1997 is de heer Looze, Marc, informaticus-deskundige, m.i.v. 1 mei 1997 bevorderd tot de graad van inspecteur-generaal bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Ned Bij kon

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1997000428
pub.
04/09/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 20 mei 1997 is de heer Looze, Marc, informaticus-deskundige, m.i.v. 1 mei 1997 bevorderd tot de graad van inspecteur-generaal bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Nederlands taalkader.

Bij koninklijk besluit van 20 mei 1997 is Mevr. Hubens, Françoise, adviseur, m.i.v. 1 mei 1997 bevorderd tot de graad van eerste adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Frans taalkader.

Bij koninklijk besluit van 20 mei 1997 zijn de heren De Beenhouwer, Johan, en Boghaert, Luc, adviseurs, m.i.v. 1 mei 1997 bevorderd tot de graad van eerste adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Nederlands taalkader.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^