Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 september 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 25 juni 1997 wordt de heer Looze, Marc, adviseur-generaal, aangewezen bij de Algemene Directie van de Civiele Bescherming van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Nederland (...)

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1997000532
pub.
04/09/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 25 juni 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/06/1997 pub. 05/08/1997 numac 1997014161 bron ministerie van verkeer en infrastructuur 25 JUNI 1997 - Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 25/06/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997012504 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in type koninklijk besluit prom. 25/06/1997 pub. 05/08/1997 numac 1997014162 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 25/06/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997012472 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de jaren 1995-1 type koninklijk besluit prom. 25/06/1997 pub. 24/07/1997 numac 1997022516 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief van de erelonen en kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten inzake de geschillen betreffende de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 25/06/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997012473 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de onderbreking van de beroepsloopb type koninklijk besluit prom. 25/06/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012481 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de aanwending van de vermindering van de we sluiten wordt de heer Looze, Marc, adviseur-generaal, aangewezen bij de Algemene Directie van de Civiele Bescherming van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Nederlands taalkader.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^