Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 februari 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Huis-aan-huis collecte Vergunningen Bij koninklijk besluit van 9 december 1997, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepaling nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee Bij konink

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1997000885
pub.
21/02/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Huis-aan-huis collecte Vergunningen Bij koninklijk besluit van 9 december 1997, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepaling nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Jongenstehuizen Ivo Cornelis », te Mechelen, om in het gehele land een huis-aan-huis collecte van klederen te houden van 1 december 1997 tot en met 30 november 1998.

Bij koninklijk besluit van 23 december 1997, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Spullenhulp », te Brussel, om in het gehele land een huis-aan-huis collecte te houden van klederen en eetwaren, van 1 januari tot en met 31 december 1998.

Bij koninklijk besluit van 20 januari 1998 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Vlaams Internationaal Centrum" te Brussel om in het gehele land een huis-aan-huis collecte te houden van kledingstukken en papier van 1 januari 1998 tot en met 31 december 1998.

Bij koninklijk besluit van 20 januari 1998 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Hulp aan missieanimaties, gehandicapten en jeugdorganisaties" te Hasselt om in het gehele land een huis-aan-huis collecte te houden van kleding-stukken en schoenen van 1 januari 1998 tot en met 31 december 1998.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^