Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 september 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Eervol onslag Bij koninklijk besluit van 2 mei 1997 wordt de heer H. Cuypers, adviseur van het Openbaar Ambt bij het Secretariaat-generaal : Adviesbureau voor Organisatie en Beheer, op eigen verzoek eervol ontslagen uit zijn functies, met ingang (...

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
1997002045
pub.
04/09/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN AMBTENARENZAKEN


Eervol onslag Bij koninklijk besluit van 2 mei 1997 wordt de heer H. Cuypers, adviseur van het Openbaar Ambt bij het Secretariaat-generaal : Adviesbureau voor Organisatie en Beheer, op eigen verzoek eervol ontslagen uit zijn functies, met ingang van 1 april 1997.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^