Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 september 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 mei 1997 wordt de heer Stefan Vos, selectieadviseur bij het Vast Wervingssecretariaat, op eigen verzoek, ontslagen uit zijn functies, met ingang van 1 februari 1997.

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
1997002048
pub.
05/09/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN AMBTENARENZAKEN


Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 mei 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 08/10/1997 numac 1997012245 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari en 27 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de toekenning van het "uitzon type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997012219 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 1994, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de risicogroepen in de metaalsector van het type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997012246 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de uitvoering van het centraal akko type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012231 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 1992, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997012269 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1995 type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 08/10/1997 numac 1997012220 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari en 27 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot wijziging van de collectieve arbeidso type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 08/10/1997 numac 1997012268 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari en 27 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de tewerkstelling en opleidin sluiten wordt de heer Stefan Vos, selectieadviseur bij het Vast Wervingssecretariaat, op eigen verzoek, ontslagen uit zijn functies, met ingang van 1 februari 1997.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^