Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 juli 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bestuur Burgerlijke Zaken en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingenen de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 17 juni 1997 worden de wijzigingen goedgekeurd, aangebracht aan de statuten van de in Bij koninkl

bron
ministerie van justitie
numac
1997009547
pub.
17/07/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Bestuur Burgerlijke Zaken en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingenen de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 17 juni 1997 worden de wijzigingen goedgekeurd, aangebracht aan de statuten van de internationale vereniging "International Institute of Cellular and Molecular Pathology", waarvan de zetel te Brussel gevestigd is en waarvan de benaming als volgt zal luiden : "Institut de Pathologie Cellulaire Christian de Duve - Christian de Duve Institute of Cellular Pathology" afgekort "ICP".

Bij koninklijk besluit van 17 juni 1997 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationalevereniging "European Builders Confederation" afgekort "E.B.C.",waarvan de zetel te Brussel gevestigd is; 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 17 juni 1997 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationalevereniging "European Forum of Worldwide Music Festivals" (EFWMF), waarvan de zetel te Boechout gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 17 juni 1997 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationalevereniging "Fondation de l'Industrie Chimique pour la Compréhension Scientifique" (in het Engels : The Chemical Industry Association for Scientific Understanding) (afgekort: CISU)", waarvan de zetel te Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 20 juni 1997 worden de wijzigingen goedgekeurd, aangebracht aan de statuten van de instelling van openbaar nut « Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek », waarvan de zetel gevestigd is te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 20 juni 1997 wordt de wijziging goedgekeurd, aangebracht aan de statuten van de instelling van openbaar nut « Fondation Fernand Lazard », waarvan de zetel te Brussel gevestigd is.

Bij koninklijk besluit van 24 juni 1997: 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Eurovias » waarvan de zetel te Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 10 juli 1997: 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de instelling van openbaar nut « Europees Centrum voor Vermiste en Misbruikte Kinderen België Stichting naar Belgisch recht », in het Frans « Centre Européen pour Enfants Disparus et Exploités Belgique Fondation de droit belge », in het Duits « Europäiches Zentrum für Vermisste und Missbrauchte Kinder Belgien Stiftung nach Belgischem Recht » waarvan de zetel te Brussel gevestigd is; 2° worden de statuten van deze instelling goedgekeurd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^