Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 september 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bestuur Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 24 juni 1997 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de instelling van ope 2° worden de

bron
ministerie van justitie
numac
1997009590
pub.
23/09/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Bestuur Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 24 juni 1997 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de instelling van openbaar nut « Stichting Peter Paul Jacob Hodiamont », in het Frans « Fondation Peter Paul Jacob Hodiamont » en in het Duits « Stiftung Peter Paul Jacob Hodiamont », waarvan de zetel te Baelen gevestigd is;2° worden de statuten van deze instelling goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 9 juli 1997 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging "Conseil Européen pour les Langues/European Language Council" (CEL/ELC), waarvan de zetel te Brussel gevestigd is : 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 16 juli 1997 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging "Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs" (FEANI), waarvan de zetel te Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 16 juli 1997 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging "European Society for Geography", waarvan de zetel te Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 16 juli 1997 worden de wijzigingen goedgekeurd, aangebracht aan de statuten van de internationale vereniging "Fédération des Associations de Chasseurs de la C.E.E. - F.A.C.E. » , waarvan de zetel is te Brussel gevestigd is en waarvan de benaming als volgt zal luiden : "Fédération des Associations de Chasseurs de l'UE, afgekort : "F.A.C.E. » ".

Bij koninklijk besluit van 16 juli 1997 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de internationale vereniging "European Aquaculture Society", waarvan de zetel te Brussel gevestigd is.

Bij koninklijk besluit van 16 juli 1997 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de internationale vereniging "Association des opérateurs publics postaux européens", waarvan de zetel te Brussel gevestigd is en waarvan de benaming thans als volgt zal luiden : "Association des Opérateurs Postaux Publics Européens" afgekort "PostEurop".

Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de internationale vereniging "COOPIBO", waarvan de zetel te Leuven gevestigd is.

Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997 worden de wijzigingen goedgekeurd, aangebracht aan de statuten van de internationale vereniging "Consultation Mondiale de l'Industrie de la Santé Animale" (COMISA), waarvan de zetel te Brussel gevestigd is en waarvan de benaming thans als volgt zal luiden : "Conseil mondial de l'Industrie de la Santé animale", afgekort "COMISA".

Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de internationale vereniging "European Association of the Plasma Products Industry", waarvan de zetel te Brussel gevestigd is.

Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de internationale vereniging "Fédération Internationale des Pharmaciens catholiques" afgekort "F.I.P.C.", waarvan de zetel te Brussel gevestigd is.

Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging "Association Internationale pour la Recherche en Criminologie Juvénile", waarvan de zetel te Leuven gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de instelling van openbaar nut « Koninklijke Nederlandse Schouwburg », waarvan de zetel te Antwerpen gevestigd is;2° worden de statuten van deze instelling goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 8 september 1997 : 1) wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de instelling van openbaar nut « Stichting Cultuurpatrimonium Bisdom Gent », waarvan de zetel te Gent gevestigd is;2) worden de statuten van deze instelling goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 8 september 1997 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging European Union of the Deaf (EUD), waarvan de zetel te Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 8 september 1997 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de internationale vereniging Association of European Refrigeration Compressor Manufacturers (ASERCOM), waarvan de zetel te Brussel gevestigd is.

Bij koninklijk besluit van 8 september 1997 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging Association des Boursiers Marie Curie, waarvan de zetel te Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 8 september 1997 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging Association Européenne du Fleurissement et du Paysage, waarvan de zetel te Ternat gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 8 september 1997 worden de wijzigingen goedgekeurd, aangebracht aan de statuten van de internationale vereniging Conseil International des Radios-Télévisions d'Expression Française (CIRTEF), waarvan de zetel te Brussel gevestigd is.

Bij koninklijk besluit van 8 september 1997 worden de wijzigingen goedgekeurd, aangebracht aan de statuten van de internationale vereniging International Medical Association for Radio and Television (I.M.A.R.T.), waarvan de zetel gevestigd is te Brussel en waarvan de benaming thans als volgt zal luiden : International Health and Safety Association for Radio and Television, afgekort "I.H.S.A.R.T.".

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^