Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 januari 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bestuur Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 9 december 1997 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internatio 2° worden de s

bron
ministerie van justitie
numac
1997010086
pub.
21/01/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Bestuur Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 9 december 1997 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging "Internationale Vereniging TRAPPIST", waarvan de zetel te Malle gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 9 december 1997 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging "Réseau européen des services éducatifs d'Opéra - European Network of Opera education departments", waarvan de zetel gevestigd is te Brussel;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 9 december 1997 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging "Foederatio Europea Orthodontica" afgekort "FEO", waarvan de zetel gevestigd is te Brussel;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 9 december 1997 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging "Culture, audiovisuel, Pédagogie, Education" (C.A.P.E.), waarvan de zetel gevestigd is te Brussel; 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 9 december 1997 worden de nieuwe statuten goedgekeurd, van de internationale vereniging "Union des Industries Ferroviaires Européennes" (UNIFE), waarvan de zetel gevestigd is te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 9 december 1997 worden de nieuwe statuten goedgekeurd, van de internationale vereniging "Union internationale des Villes et des Pouvoirs locaux" (IULA), waarvan de zetel gevestigd is te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 9 december 1997 worden de nieuwe statuten goedgekeurd, van de internationale vereniging "Fédération des Sociétés Européennes Oncologiques", "Federation of European Cancer Societies", (FECS), waarvan de zetel gevestigd is te Brussel en waarvan de benaming thans als volgt zal luiden : "Fédération des Sociétés européennes oncologiques", in het Nederlands "Federatie van Europese Oncologische Verenigingen", in het Engels "Federation of European Cancer Societies", afgekort "F.E.C.S. ».

Bij koninklijk besluit van 9 december 1997 worden de nieuwe statuten goedgekeurd, van de internationale vereniging "Fédération Mondiale des Amis des Musées - World Federation of Friends of Museums", waarvan de zetel gevestigd is te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 9 december 1997 worden de wijzigingen goedgekeurd, aangebracht aan de statuten van de internationale vereniging "Agence pour les Réseaux de Coopération Interrégionale" (ARCI), waarvan de zetel gevestigd is te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 9 december 1997 worden de wijzigingen goedgekeurd, aangebracht aan de statuten van de internationale vereniging "Association Internationale des Fabricants de Prothèses médicales", in engels "International Association of Medical Prosthesis Manufacturers", waarvan de zetel gevestigd is te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 9 december 1997 : 1. wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de instelling van openbaar nut « Koninklijk jeugdtheater », waarvan de zetel te Antwerpen gevestigd is;2. worden de statuten van deze instelling goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 16 december 1997 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging "Europäischer Heilbäderverband (EHV), Association Européenne du Thermalisme et du Climatisme (AETC), Europese Vereniging van het Kuurwezen (EVK)", waarvan de zetel te Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 16 december 1997 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging "Creative Integration Centre - Creatif Integratiecentrum" (C.I.C), waarvan de zetel te Brussel gevestigd is; 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 16 december 1997 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging "International Crisis Group", waarvan de zetel te Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 17 december 1997 worden de wijzigingen goedgekeurd, aangebracht aan de statuten van de internationale vereniging "Confédération Européenne du Marketing", in het Engels : "European Marketing Confederation (E.M.C.)", waarvan de zetel gevestigd is te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 23 december 1997 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging "Euroqualification", waarvan de zetel gevestigd is te Charleroi;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 23 december 1997 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de internationale vereniging "European Organisation for Packaging and the Environment", in het Frans : "L'organisation Européenne pour l'Emballage et l'Environnement", afgekort : "Europen", waarvan de zetel gevestigd is te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 23 december 1997 worden de nieuwe statuten goedgekeurd, van de internationale vereniging "European Association of Securities Dealers (EASD)", waarvan de zetel gevestigd is te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 23 december 1997 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de internationale vereniging "C.I.N.O.A." (Confédération Internationale des Négociants en OEuvres d'Art), waarvan de zetel gevestigd is te Brussel.

I

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^