Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 januari 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel Pensionering Bij koninklijk besluit van 15 september 1997 wordt aan de heer Andries, Joseph E.M.G., eerstaanwezend statisticus - hoofd van dienst bij het Nationaal Instituut voor Statistiek, met ingang van 1 december 1997, eervol on De heer An

bron
ministerie van economische zaken
numac
1997011378
pub.
08/01/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Personeel Pensionering Bij koninklijk besluit van 15 september 1997 wordt aan de heer Andries, Joseph E.M.G., eerstaanwezend statisticus - hoofd van dienst bij het Nationaal Instituut voor Statistiek, met ingang van 1 december 1997, eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen ten laste van de Openbare Schatkist.

De heer Andries wordt ertoe gemachtigd de titel van zijn graad eershalve te voeren en de ambtskledij ervan te dragen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^