Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 juni 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Paritair Comité voor de banken Vervanging van een lid Bij koninklijk besluit van 13 april 1997, dat in werking treedt op 28 april 1997, wordt de heer Jean-Marc Durbecq, te Mechelen, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot plaatsv Parita

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1997012228
pub.
24/06/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


Paritair Comité voor de banken Vervanging van een lid Bij koninklijk besluit van 13 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 04/10/1997 numac 1997015106 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 1967 houdende benoeming van de leden der Belgische afvaardiging bij de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997003224 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 augustus 1992 houdende organiek reglement van de Koninklijke Munt van België type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997003223 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 13 april 1995 betreffende financiële betrekkingen met de gebieden in de Republiek Bosnië-Herzegovina die door de Bosnisch-Servische strijdkrachten worden beheerst sluiten, dat in werking treedt op 28 april 1997, wordt de heer Jean-Marc Durbecq, te Mechelen, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Comité voor de banken, ter vervanging van de heer Robert Struys, te Namen, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken Vervanging van een lid Bij koninklijk besluit van 13 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 04/10/1997 numac 1997015106 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 1967 houdende benoeming van de leden der Belgische afvaardiging bij de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997003224 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 augustus 1992 houdende organiek reglement van de Koninklijke Munt van België type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997003223 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 13 april 1995 betreffende financiële betrekkingen met de gebieden in de Republiek Bosnië-Herzegovina die door de Bosnisch-Servische strijdkrachten worden beheerst sluiten, dat in werking treedt op 28 april 1997, wordt de heer Hugo Vander Elst, te Dilbeek, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, ter vervanging van de heer Koenraad Albregts, te Maasmechelen, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton.

Vervanging van leden Bij koninklijk besluit van 13 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 04/10/1997 numac 1997015106 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 1967 houdende benoeming van de leden der Belgische afvaardiging bij de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997003224 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 augustus 1992 houdende organiek reglement van de Koninklijke Munt van België type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997003223 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 13 april 1995 betreffende financiële betrekkingen met de gebieden in de Republiek Bosnië-Herzegovina die door de Bosnisch-Servische strijdkrachten worden beheerst sluiten, dat in werking treedt op 28 april 1997 : wordt de heer Jean Trotti, te Charleroi, plaatsvervangend lid van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van dit comité, ter vervanging van de heer Xavier Florin, te Esneux, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen; wordt de heer Daniel Halleux, te Namen, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit comité, ter vervanging van de heer Jean Trotti, te Charleroi, die tot gewoon lid wordt benoemd; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen; worden de heren Roger Peeters, te As, en Michel Louviaux, te Clavier, als vertegenwoordigers van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangende leden benoemd van dit comité, respectievelijk ter vervanging van de heren Joseph Nihon, te Beyne-Heusay, en Justin Daerden, te Herk-de-Stad, wier mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hen had voorgedragen; zij zullen het mandaat van hun voorgangers voleindigen.

Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid Vervanging van leden Bij koninklijk besluit van 14 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 05/08/1997 numac 1997000271 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de koninklijke besluiten van 4 april 1996 en van 18 december 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 10/07/1997 numac 1997022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering wat sommige werkgevers van betaalde sportbeoefenaars betreft, van artikel 86 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000215 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 9 en 16 van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997000260 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 augustus 1996 tot wijziging van de regels inzake bewaring van bepaalde titels aan toonder type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 11/07/1997 numac 1997000261 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997000175 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wetgeving betreffende de vreemdelingen, inzonderheid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verb type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997000272 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 25 november 1996 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister, inzake de toegang tot h sluiten, dat in werking treedt op 28 april 1997 : wordt de heer Alain Martin, te Châtelet, plaatsvervangend lid van het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van dit comité, ter vervanging van de heer Roland Riquet, te Charleroi, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen; wordt de heer Christian Cosme, te Châtelet, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit comité, ter vervanging van de heer Alain Martin, te Châtelet, die tot gewoon lid wordt benoemd; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor het bouwbedrijf Vervanging van een lid Bij koninklijk besluit van 14 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 05/08/1997 numac 1997000271 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de koninklijke besluiten van 4 april 1996 en van 18 december 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 10/07/1997 numac 1997022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering wat sommige werkgevers van betaalde sportbeoefenaars betreft, van artikel 86 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000215 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 9 en 16 van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997000260 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 augustus 1996 tot wijziging van de regels inzake bewaring van bepaalde titels aan toonder type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 11/07/1997 numac 1997000261 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997000175 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wetgeving betreffende de vreemdelingen, inzonderheid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verb type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997000272 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 25 november 1996 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister, inzake de toegang tot h sluiten, dat in werking treedt op 28 april 1997, wordt de heer Antoon Keulen, te Lanaken, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, ter vervanging van de heer Edouard Gsell, te Watermaal-Bosvoorde, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen Vervanging van leden Bij koninklijk besluit van 14 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 05/08/1997 numac 1997000271 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de koninklijke besluiten van 4 april 1996 en van 18 december 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 10/07/1997 numac 1997022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering wat sommige werkgevers van betaalde sportbeoefenaars betreft, van artikel 86 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000215 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 9 en 16 van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997000260 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 augustus 1996 tot wijziging van de regels inzake bewaring van bepaalde titels aan toonder type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 11/07/1997 numac 1997000261 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997000175 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wetgeving betreffende de vreemdelingen, inzonderheid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verb type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997000272 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 25 november 1996 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister, inzake de toegang tot h sluiten, dat in werking treedt op 28 april 1997 : wordt de heer Guido Werkers, te Bornem, plaatsvervangend lid van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot gewoon lid benoemd van dit comité, ter vervanging van Mevrouw Claudine Vandyck, te Aalst, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die haar had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen; wordt de heer Jos Sterckx, te Antwerpen, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit comité, ter vervanging van de heer Willy Ryssaert, te Waregem, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen; wordt de heer Willem Van Esch, te Antwerpen, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit comité, ter vervanging van de heer Guido Werkers, te Bornem, die tot gewoon lid wordt benoemd; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen Vervanging van leden Bij koninklijk besluit van 14 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 05/08/1997 numac 1997000271 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de koninklijke besluiten van 4 april 1996 en van 18 december 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 10/07/1997 numac 1997022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering wat sommige werkgevers van betaalde sportbeoefenaars betreft, van artikel 86 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000215 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 9 en 16 van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997000260 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 augustus 1996 tot wijziging van de regels inzake bewaring van bepaalde titels aan toonder type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 11/07/1997 numac 1997000261 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997000175 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wetgeving betreffende de vreemdelingen, inzonderheid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verb type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997000272 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 25 november 1996 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister, inzake de toegang tot h sluiten, dat in werking treedt op 28 april 1997 : wordt de heer Rony Boghe, te Antwerpen, plaatsvervangend lid van het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, als vertegen-woordiger van de werkgeversorganisatie, tot gewoon lid benoemd van dit comité, ter vervanging van de heer Christian Vanhecke, te Waterloo, die tot plaatsvervangend lid wordt benoemd; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen; wordt de heer Christian Vanhecke, te Waterloo, gewoon lid van dit comité, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit comité, ter vervanging van de heer Rony Boghe, te Antwerpen, die tot gewoon lid wordt benoemd; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor de steenbakkerij Vervanging van leden Bij koninklijk besluit van 14 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 05/08/1997 numac 1997000271 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de koninklijke besluiten van 4 april 1996 en van 18 december 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 10/07/1997 numac 1997022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering wat sommige werkgevers van betaalde sportbeoefenaars betreft, van artikel 86 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000215 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 9 en 16 van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997000260 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 augustus 1996 tot wijziging van de regels inzake bewaring van bepaalde titels aan toonder type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 11/07/1997 numac 1997000261 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997000175 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wetgeving betreffende de vreemdelingen, inzonderheid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verb type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997000272 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 25 november 1996 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister, inzake de toegang tot h sluiten, dat in werking treedt op 28 april 1997 : wordt de heer Johan Deschuyter, te Torhout, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Comité voor de steenbakkerij, ter vervanging van de heer Aimé Desimpel, te Kortemark, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen; wordt de heer Geert Vande Moortel, te Wortegem-Petegem, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit comité, ter vervanging van de heer Johan Vande Moortel, te Oudenaarde, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor de zeevisserij Vervanging van een lid Bij koninklijk besluit van 14 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 05/08/1997 numac 1997000271 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de koninklijke besluiten van 4 april 1996 en van 18 december 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 10/07/1997 numac 1997022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering wat sommige werkgevers van betaalde sportbeoefenaars betreft, van artikel 86 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000215 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 9 en 16 van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997000260 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 augustus 1996 tot wijziging van de regels inzake bewaring van bepaalde titels aan toonder type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 11/07/1997 numac 1997000261 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997000175 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wetgeving betreffende de vreemdelingen, inzonderheid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verb type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997000272 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 25 november 1996 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister, inzake de toegang tot h sluiten, dat in werking treedt op 28 april 1997, wordt de heer Jacques Van de Moortel, te Maldegem, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Comité voor de zeevisserij, ter vervanging van de heer Freddy Pollet, te Jabbeke, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier Vervanging van leden Bij koninklijk besluit van 13 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 04/10/1997 numac 1997015106 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 1967 houdende benoeming van de leden der Belgische afvaardiging bij de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997003224 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 augustus 1992 houdende organiek reglement van de Koninklijke Munt van België type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997003223 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 13 april 1995 betreffende financiële betrekkingen met de gebieden in de Republiek Bosnië-Herzegovina die door de Bosnisch-Servische strijdkrachten worden beheerst sluiten, dat in werking treedt op 28 april 1997 : wordt de heer Jan Vanpee, te Overijse, plaatsvervangend lid van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, als vertegen-woordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van dit subcomité, ter vervanging van de heer Herman De Backer, te Izegem, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen; wordt de heer Patrick Vandenberghe, te Brugge, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit subcomité, ter vervanging van de heer Jan Vanpee, te Overijse, die tot gewoon lid wordt benoemd; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen Vervanging van een lid Bij koninklijk besluit van 13 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 04/10/1997 numac 1997015106 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 1967 houdende benoeming van de leden der Belgische afvaardiging bij de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997003224 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 augustus 1992 houdende organiek reglement van de Koninklijke Munt van België type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997003223 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 13 april 1995 betreffende financiële betrekkingen met de gebieden in de Republiek Bosnië-Herzegovina die door de Bosnisch-Servische strijdkrachten worden beheerst sluiten, dat in werking treedt op 28 april 1997, wordt de heer Jean-Claude Hollebeke, te Wervik, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, ter vervanging van de heer Martin Leleu, te Kortrijk, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap Vervanging van een lid Bij koninklijk besluit van 13 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 04/10/1997 numac 1997015106 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 1967 houdende benoeming van de leden der Belgische afvaardiging bij de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997003224 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 augustus 1992 houdende organiek reglement van de Koninklijke Munt van België type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997003223 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 13 april 1995 betreffende financiële betrekkingen met de gebieden in de Republiek Bosnië-Herzegovina die door de Bosnisch-Servische strijdkrachten worden beheerst sluiten, dat in werking treedt op 28 april 1997, wordt de heer Antoon Walschap, te Bertem, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap, ter vervanging van Mevrouw Claudine Vandyck, te Aalst, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die haar had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V SABENA. Vervanging van leden Bij koninklijk besluit van 14 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 05/08/1997 numac 1997000271 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de koninklijke besluiten van 4 april 1996 en van 18 december 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 10/07/1997 numac 1997022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering wat sommige werkgevers van betaalde sportbeoefenaars betreft, van artikel 86 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000215 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 9 en 16 van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997000260 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 augustus 1996 tot wijziging van de regels inzake bewaring van bepaalde titels aan toonder type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 11/07/1997 numac 1997000261 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997000175 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wetgeving betreffende de vreemdelingen, inzonderheid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verb type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997000272 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 25 november 1996 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister, inzake de toegang tot h sluiten, dat in werking treedt op 28 april 1997, worden de heren Andras Foldvari, te Ukkel, en Hervé Cospain, te Elsene, als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangende leden benoemd van het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, respectievelijk ter vervanging van de heren Mohamed Jaafour, te Sint-Pieters-Woluwe, en Helmut Mostecky, te Waterloo, wier mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hen had voorgedragen; zij zullen het mandaat van hun voorgangers voleindigen.

Paritair Subcomité voor de tewerkstelling in de sector banken Vervanging van leden Bij koninklijk besluit van 14 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 05/08/1997 numac 1997000271 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de koninklijke besluiten van 4 april 1996 en van 18 december 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 10/07/1997 numac 1997022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering wat sommige werkgevers van betaalde sportbeoefenaars betreft, van artikel 86 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000215 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 9 en 16 van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997000260 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 augustus 1996 tot wijziging van de regels inzake bewaring van bepaalde titels aan toonder type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 11/07/1997 numac 1997000261 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997000175 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wetgeving betreffende de vreemdelingen, inzonderheid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verb type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997000272 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 25 november 1996 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister, inzake de toegang tot h sluiten, dat in werking treedt op 28 april 1997 : wordt de heer Tjeu Tijskens, te Lubbeek, plaatsvervangend lid van het Paritair Subcomité voor de tewerkstelling in de sector banken, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van dit subcomité, ter vervanging van de heer Dirk Ameel, te Leuven, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen; wordt de heer André Leurs, te Ternat, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit subcomité, ter vervanging van de heer Tjeu Tijskens, te Lubbeek, die tot gewoon lid wordt benoemd; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk. Vervanging van leden Bij koninklijk besluit van 14 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 05/08/1997 numac 1997000271 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de koninklijke besluiten van 4 april 1996 en van 18 december 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 10/07/1997 numac 1997022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering wat sommige werkgevers van betaalde sportbeoefenaars betreft, van artikel 86 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000215 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 9 en 16 van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997000260 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 augustus 1996 tot wijziging van de regels inzake bewaring van bepaalde titels aan toonder type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 11/07/1997 numac 1997000261 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997000175 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wetgeving betreffende de vreemdelingen, inzonderheid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verb type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997000272 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 25 november 1996 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister, inzake de toegang tot h sluiten, dat in werking treedt op 28 april 1997 : wordt de heer François Licata, te La Louvière, plaatsvervangend lid van het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van dit subcomité, ter vervanging van de heer Joseph Nihon, te Beyne-Heusay, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen; wordt de heer Michel Louviaux, te Clavier, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit subcomité, ter vervanging van de heer François Licata, te La Louvière, die tot gewoon lid wordt benoemd; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in Waals-Brabant. Vervanging van een lid Bij koninklijk besluit van 14 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 05/08/1997 numac 1997000271 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de koninklijke besluiten van 4 april 1996 en van 18 december 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 10/07/1997 numac 1997022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering wat sommige werkgevers van betaalde sportbeoefenaars betreft, van artikel 86 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000215 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 9 en 16 van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997000260 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 augustus 1996 tot wijziging van de regels inzake bewaring van bepaalde titels aan toonder type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 11/07/1997 numac 1997000261 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997000175 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wetgeving betreffende de vreemdelingen, inzonderheid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verb type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997000272 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 25 november 1996 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister, inzake de toegang tot h sluiten, dat in werking treedt op 28 april 1997, wordt de heer Fabrice Lamarque, te Estaimpuis, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in Waals-Brabant, ter vervanging van de heer Jean-Paul Van Melkebecke, te Rumes, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen Vervanging van een lid Bij koninklijk besluit van 14 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 05/08/1997 numac 1997000271 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de koninklijke besluiten van 4 april 1996 en van 18 december 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 10/07/1997 numac 1997022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering wat sommige werkgevers van betaalde sportbeoefenaars betreft, van artikel 86 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000215 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 9 en 16 van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997000260 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 augustus 1996 tot wijziging van de regels inzake bewaring van bepaalde titels aan toonder type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 11/07/1997 numac 1997000261 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997000175 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wetgeving betreffende de vreemdelingen, inzonderheid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verb type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997000272 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 25 november 1996 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister, inzake de toegang tot h sluiten, dat in werking treedt op 28 april 1997, wordt de heer Michel de Klerk, te Waterloo, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, ter vervanging van de heer Albert Hensmans, te Vorst, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels Vervanging van een lid Bij koninklijk besluit van 14 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 05/08/1997 numac 1997000271 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de koninklijke besluiten van 4 april 1996 en van 18 december 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 10/07/1997 numac 1997022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering wat sommige werkgevers van betaalde sportbeoefenaars betreft, van artikel 86 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000215 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 9 en 16 van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997000260 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 augustus 1996 tot wijziging van de regels inzake bewaring van bepaalde titels aan toonder type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 11/07/1997 numac 1997000261 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997000175 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wetgeving betreffende de vreemdelingen, inzonderheid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verb type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997000272 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 25 november 1996 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister, inzake de toegang tot h sluiten, dat in werking treedt op 28 april 1997, wordt de heer Erwin Van Der Hoeven, te Lebbeke, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, ter vervanging van de heer Robert Bultynck, te Izegem, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^