Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 november 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het bouwbedrijf Bij koninklijk besluit van 16 juni 1997, dat in werking treedt op 1 juli 1997 : wordt de heer Robert DE M~ELENAERE, te Overijse, als vertegenwoord wordt de he

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1997012620
pub.
05/11/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het bouwbedrijf Bij koninklijk besluit van 16 juni 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/06/1997 pub. 20/08/1997 numac 1997012452 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het stads- en streekvervoer sluiten, dat in werking treedt op 1 juli 1997 : wordt de heer Robert DE M~ELENAERE, te Overijse, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, ter vervanging van de heer Freddy FEYS, te Sint-Pieters-Woluwe, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen; wordt de heer Lionel EECKHOUT, te Zwalm, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot gewoon lid benoemd van dit comité, ter vervanging van de heer Roland MAES, te Gent, die de leeftijdsgrens heeft bereikt; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor de handelsluchtvaart Bij koninklijk besluit van 19 juni 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 09/07/1997 numac 1997003323 bron ministerie van financien ) voor het aanslagjaar 1997 type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 30/07/1997 numac 1997012458 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren ressorteren sluiten, dat in werking treedt op 1 juli 1997, wordt de heer Gui GILBOUX, te Evere, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Comité voor de handelsluchtvaart, ter vervanging van de heer Jean-Jacques JUNION, te Graven, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Nationaal Paritair Comité voor de sport Bij koninklijk besluit van 25 juni 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/06/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997012472 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de jaren 1995-1 type koninklijk besluit prom. 25/06/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997012473 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de onderbreking van de beroepsloopb type koninklijk besluit prom. 25/06/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012481 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de aanwending van de vermindering van de we type koninklijk besluit prom. 25/06/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997012504 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in sluiten, dat in werking treedt op 17 juli 1997, wordt Mevrouw Geneviève MEUNIER, te Schaarbeek, als vertegenwoordigster van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Nationaal Paritair Comité voor de sport, ter vervanging van de heer Marc WEYNS, te Antwerpen, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; zij zal het mandaat van haar voorganger voleindigen.

Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen Bij ministerieel besluit van 1 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/1997 pub. 27/08/1997 numac 1997022492 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de erkenning van weefselbanken type ministerieel besluit prom. 01/07/1997 pub. 18/07/1997 numac 1997014158 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgiftevan speciale postwaarden in de loop van het jaar 1997 sluiten, dat in werking treedt op 17 juli 1997, wordt de heer François PERL, te Schaarbeek, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen, ter vervanging van Mevrouw Cécile DRION, te Watermaal-Bosvoorde, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die haar had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn Bij koninklijk besluit van 7 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/07/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997012479 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de bevordering van initiatieven tot tewerkstelling van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 07/07/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997012475 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de v type koninklijk besluit prom. 07/07/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997012478 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende individuele beschermuitrusting type koninklijk besluit prom. 07/07/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997012482 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit : a) betreffende de arbeidsduur van sommige werklieden die onder het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren ressorteren, b) waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997 van het type koninklijk besluit prom. 07/07/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997012474 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36sexies van 27 november 1 type koninklijk besluit prom. 07/07/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997012533 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering v type koninklijk besluit prom. 07/07/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997012476 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage verschuldi sluiten, dat in werking treedt op 17 juli 1997, wordt de heer Michel de LANTSHEERE, te Zemst, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn, ter vervanging van de heer André FERY, te Grimbergen, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor de casinobedienden Bij koninklijk besluit van 8 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997012505 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 14/08/1997 numac 1997012499 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten geslote sluiten, dat in werking treedt op 17 juli 1997, wordt de heer Piet VAN HEDDEGEM, te Beveren, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Comité voor de casinobedienden, ter vervanging van de heer Hugo VANDER ELST, te Dilbeek, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor het groefbedrijf Bij koninklijk besluit van 8 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997012505 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 14/08/1997 numac 1997012499 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten geslote sluiten, dat in werking treedt op 17 juli 1997 : wordt de heer Jean-Jacques CARBONNELLE, te Doornik, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Comité voor het groefbedrijf, ter vervanging van de heer Franklin LUYCKX, te Doornik, die tot plaatsvervangend lid wordt benoemd; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen; wordt de heer Paul BERTRAND, te Doornik, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit comité, ter vervanging van de heer Guy VERPLANCKEN, te Doornik, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen; wordt de heer Franklin LUYCKX, te Doornik, gewoon lid van dit comité, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot plaats-vervangend lid benoemd van dit comité, ter vervanging van de heer Maurice LUCAS, te Doornik, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor het cementbedrijf Bij koninklijk besluit van 8 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997012505 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 14/08/1997 numac 1997012499 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten geslote sluiten, dat in werking treedt op 17 juli 1997 : worden de heren Robert MEUS, te Houthalen-Helchteren, Frank STEELANT, te Brugge, en Luc STIERS, te Zoutleeuw, als vertegen-woordigers van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangende leden benoemd van het Paritair Comité voor het cementbedrijf, respectievelijk ter vervanging van de heren Philippe BRANDT, te Thimister-Clermont, André DE VEL, te Herenthout, en Marc VERCHEVAL, te Oupeye, wier mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hen had voorgedragen; zij zullen het mandaat van hun voorgangers voleindigen; wordt de heer Jos HENDRICKX, te Ham, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit comité, ter vervanging van de heer Jacques PEETERS, te Kortessem, die de leeftijdsgrens heeft bereikt; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^