Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 november 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap Bij koninklijk besluit van 10 juni 1997, dat uitwerking heeft met ingang van 15 mei 1997 :

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1997012624
pub.
06/11/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap Bij koninklijk besluit van 10 juni 1997, dat uitwerking heeft met ingang van 15 mei 1997 : wordt de heer René De Wever, te Leuven, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap, ter vervanging van de heer Herman Daems, te Geel, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen; wordt de heer Bart D'Hooghe, te Jabbeke, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit subcomité, ter vervanging van de heer Mark Tips, te Oud-Heverlee, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Subcomité voor de bosontginningen Bij koninklijk besluit van 10 juni 1997, dat in werking treedt op 1 juli 1997 : wordt de heer Pol Gilles, te Aywaille, plaatsvervangend lid van het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van dit subcomité, ter vervanging van de heer Jacky Jackers, te Bilzen, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen; wordt de heer Louis Nihoul, te Hamois, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit subcomité, ter vervanging van de heer Jean Barbera, te Seraing, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen; wordt de heer Stefaan Vanthourenhout, te Langemark-Poelkapelle, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot plaats-vervangend lid benoemd van dit subcomité, ter vervanging van de heer Pol Gilles, te Aywaille, die tot lid wordt benoemd; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden Bij koninklijk besluit van 16 juni 1997, dat in werking treedt op 1 juli 1997 : wordt de heer Stefaan Vanthourenhout, te Langemark-Poelkapelle, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, ter vervanging van de heer Jacky Jackers, te Bilzen, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen; worden de heren Guido Ampe, te Gistel, en Kristof Verhelst, te Gent, als vertegenwoordigers van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangende leden benoemd van dit subcomité, respectievelijk ter vervanging van de heren Marc Buysse, te Gent, en Ghislain Frederickx, te Aarschot, wier mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hen had voorgedragen; zij zullen het mandaat van hun voorgangers voleindigen.

Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van Waals-Brabant Bij koninklijk besluit van 8 juli 1997, dat in werking treedt op 17 juli 1997, wordt de heer Thierry Tonon, te Namen, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroe ven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van Waals-Brabant, ter vervanging van de heer Yvon Daffe, te Fosses-la-Ville, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden Bij koninklijk besluit van 8 juli 1997, dat in werking treedt op 17 juli 1997 : wordt de heer Hubert Reinertz, te Eupen, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, ter vervanging van de heer Roger Van Oostveldt, te Diest, overleden plaatsvervangend lid, wiens mandaat hij zal voleindigen; wordt de heer Jerôme Demay, te Namen, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit subcomité, ter vervanging van de heer Guy Lapôtre, te Viroinval, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen Bij koninklijk besluit van 25 juni 1997, dat in werking treedt op 17 juli 1997, wordt de heer Thierry Tonon, te Namen, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, ter vervanging van de heer Yvon Daffe, te Fosses-la-Ville, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten Bij koninklijk besluit van 8 juli 1997, dat in werking treedt op 17 juli 1997 : worden de heren Robert Meus, te Houthalen-Helchteren; Frank Steelant, te Brugge, en Luc Stiers, te Zoutleeuw, als vertegen-woordigers van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangende leden benoemd van het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, respectievelijk ter vervanging van de heren Philippe Brandt, te Thimister-Clermont; André De Vel, te Herenthout, en Marc Vercheval, te Oupeye, wier mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hen had voorgedragen; zij zullen het mandaat van hun voorgangers voleindigen; wordt de heer Jos Hendrickx, te Ham, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit subcomité, ter vervanging van de heer Jacques Peeters, te Kortessem, die de leeftijdsgrens heeft bereikt; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappij SABENA Bij koninklijk besluit van 10 juni 1997, dat in werking treedt op 1 juli 1997, wordt de heer Patrick Kix, te Machelen, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappij SABENA, ter vervanging van de heer Jean-Claude Van Leemputten, te Kortenberg, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^