Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 december 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel - Bevordering Bij koninklijk besluit van 16 juli 1997 wordt de heer Daniël Leonard, eerstaanwezend tolk-vertaler, met ingang van 1 juni 1997 bij toepassing van het beginsel van de vlakke loopbaan bevorderd tot de graad van tolk-vertal Een ber

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1997012628
pub.
04/12/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


Personeel - Bevordering Bij koninklijk besluit van 16 juli 1997 wordt de heer Daniël Leonard, eerstaanwezend tolk-vertaler, met ingang van 1 juni 1997 bij toepassing van het beginsel van de vlakke loopbaan bevorderd tot de graad van tolk-vertaler-directeur.

Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling administratie van de Raad van State worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^