Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 september 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. Pensioneringen Bij koninklijk besluit van 25 april 1997 wordt met ingang van 1 januari 1998, eervol ontslag verleend aan de heer Boonen, Ferdinand M.G., uit zijn functies van e.a. ingenieur-hoofd van dienst bij het Bestuur voor Ond Bij hetz

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1997016152
pub.
03/09/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


Personeel. Pensioneringen Bij koninklijk besluit van 25 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 13/06/1997 numac 1997011194 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 12/07/1997 numac 1997012216 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997022330 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende nadere omschrijving van de associatie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 03/06/1997 numac 1997015057 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot overdracht in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 van een deel van het krediet ingeschreven op het programma 15-54-1 naar het programma 14-53-4 type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 15/07/1997 numac 1997015087 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1994 tot vaststelling met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997003294 bron ministerie van financien Koninklijk besluit genomen met toepassing van artikelen 2 en 3, § 1, 2° en § 2 van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, houdende wijzigi sluiten wordt met ingang van 1 januari 1998, eervol ontslag verleend aan de heer Boonen, Ferdinand M.G., uit zijn functies van e.a. ingenieur-hoofd van dienst bij het Bestuur voor Onderzoek en Ontwikkeling.

Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren en de ambtskledij te dragen.

Bij koninklijk besluit van 20 mei 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997022405 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 26/09/1997 numac 1997012285 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997011219 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012231 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 1992, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 20/06/1997 numac 1997016149 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997012270 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de bevordering van de tewerkstelling en de herverdeling van d type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 26/09/1997 numac 1997012255 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997012282 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 1991, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de eindejaarspremie in de sector voor de m sluiten wordt de heer Joseph Gooris, werkleider (rang B), met ingang van 1 april 1997, ambtshalve in ruste gesteld wegens gezondheidsredenen en mag hij zijn aanspraak op een rustpensioen doen gelden met ingang van dezelfde datum.

Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren en de ambtskleding te dragen.

Bij koninklijk besluit van 20 mei 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997022405 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 26/09/1997 numac 1997012285 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997011219 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012231 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 1992, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 20/06/1997 numac 1997016149 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997012270 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de bevordering van de tewerkstelling en de herverdeling van d type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 26/09/1997 numac 1997012255 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997012282 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 1991, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de eindejaarspremie in de sector voor de m sluiten wordt, met ingang van 1 februari 1998, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van hoofd van een afdeling (trap III) verleend aan de heer Fernand Van Wambeke, die aanspraak heeft op een rustpensioen.

Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren en de ambtskleding te dragen.

Bij koninklijk besluit van 26 mei 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/05/1997 pub. 17/06/1997 numac 1997016148 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 april 1976 tot vaststelling van de weddeschalen van het personeel van het Secretariaat van de Hoge Raad voor de Middenstand type koninklijk besluit prom. 26/05/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997022404 bron ministerie van financien en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970, in uitvoering van artikel 3, 1, 4°, en 2 van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorw sluiten wordt met ingang van 1 december 1997, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van hoofdingenieur-directeur verleend aan de heer Maxime De Clercq, die aanspraak heeft op een rustpensioen.

Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren en de ambtskledij te dragen.

Bij koninklijk besluit van 26 mei 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/05/1997 pub. 17/06/1997 numac 1997016148 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 april 1976 tot vaststelling van de weddeschalen van het personeel van het Secretariaat van de Hoge Raad voor de Middenstand type koninklijk besluit prom. 26/05/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997022404 bron ministerie van financien en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970, in uitvoering van artikel 3, 1, 4°, en 2 van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorw sluiten wordt met ingang van 1 november 1997 eervol ontslag uit zijn functies van directeur van het station (trap II) verleend aan de heer Willy Coolen, die aanspraak heeft op een rustpensioen.

Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren en de ambtskledij te dragen.

Bij koninklijk besluit van 3 juni 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997014146 bron ministerie van verkeer en infrasructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 1989 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de Regie der Luchtwegen type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997015073 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van sommige ambtenaren van niveau 1 van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking en houdende geldelijke bepalingen type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 21/06/1997 numac 1997003290 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997015072 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbanen van sommige ambtenaren van niveau 1 van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997015074 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking kunnen titularis zijn type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997014145 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de graden van de Regie der Luchtwegen type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997014147 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de graden van de Regie der Luchtwegen sluiten, gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 juni 1997, wordt met ingang van 1 december 1997, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van eerstaanwezend ingenieur-hoofd van dienst verleend aan de heer Leopold Vanstaen die aanspraak heeft op een rustpensioen.

Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren en de ambtskleding te dragen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^