Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 augustus 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtigingen Bij koninklijk besluit van 23 april1998 wordt de heer Jeroen Van Nieuwenhove, adjunct-referendaris bij de Raad van State, gemachtigd zijn mandaat als deeltijds assistent aan het Instituut voor Dit be

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1998000249
pub.
15/08/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtigingen Bij koninklijk besluit van 23 april1998 wordt de heer Jeroen Van Nieuwenhove, adjunct-referendaris bij de Raad van State, gemachtigd zijn mandaat als deeltijds assistent aan het Instituut voor constitutioneel recht van de Katholieke Universiteit te Leuven verder uit te oefenen, naar rata van vijf uur werkcolleges per week verdeeld over twee halve dagen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 2 maart 1998.

Bij koninklijk besluit van 5 juli 1998, wordt de heer Wouter Pas, adjunct-referendaris bij de Raad van State, gemachtigd zijn mandaat als deeltijds assistent aan het Instituut voor constitutioneel recht van de Katholieke Universiteit te Leuven verder uit te oefenen, naar rata van vijf uur werkcolleges per week verdeeld over twee halve dagen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 27 april 1998.

Bij ministeriel besluit van 17 juli 1998, wordt de heer Geert Van Haegendoren, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om deel uit te maken van de examencommissie voor een examen dat georganiseerd wordt door het Vast Wervingssecretariaat, met het oog op de werving van adjunct-controleurs voor het Rekenhof.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^