Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 maart 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ontslagen Bij koninklijk besluit van 9 oktober 1998 wordt de heer Renap, Mario, selectieadviseur bij het Vast Wervingssecretariaat, op zijn verzoek ontslagen uit zijn functies, met ingang van 1 november 1998. Bij koninklijk besluit van (...)

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
1998002141
pub.
12/03/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN AMBTENARENZAKEN


Ontslagen Bij koninklijk besluit van 9 oktober 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/10/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998022666 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende de erkenning en de inrichtingsvoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen type koninklijk besluit prom. 09/10/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998022670 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 1986 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder dierenartsen, die op de wervingsreserve van het Instituut voor veterinaire keuring zijn ingeschreven, met bijzondere opdrachten type koninklijk besluit prom. 09/10/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998011321 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - bouw type koninklijk besluit prom. 09/10/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998011319 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - glasnijverheid sluiten wordt de heer Renap, Mario, selectieadviseur bij het Vast Wervingssecretariaat, op zijn verzoek ontslagen uit zijn functies, met ingang van 1 november 1998.

Bij koninklijk besluit van 19 oktober 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/10/1998 pub. 03/03/1999 numac 1998012805 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 19/10/1998 pub. 10/12/1998 numac 1998012879 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de vaststelling van de algemene regels die toepasse type koninklijk besluit prom. 19/10/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998012820 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 13 van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997 - bijzonde type koninklijk besluit prom. 19/10/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998012821 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997 - toekennin type koninklijk besluit prom. 19/10/1998 pub. 10/12/1998 numac 1998012875 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast, bet type koninklijk besluit prom. 19/10/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998012877 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies A sluiten wordt Mevr. Meutermans, Maria, selectieadviseur bij het Vast Wervingssecretariaat, op haar verzoek ontslagen uit haar functies, met ingang van 14 oktober 1998.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^