Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 februari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Aalmoezeniersdienst Uittreden uit het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2095 van 9 december 1998, houdt, de heer Omer Termote, op, vanaf 1 januari 1999, wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, deel uit te maken van Hij is ge

bron
ministerie van landsverdediging
numac
1998007292
pub.
04/02/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Aalmoezeniersdienst Uittreden uit het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2095 van 9 december 1998, houdt, de heer Omer Termote, op, vanaf 1 januari 1999, wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, deel uit te maken van het kader van de reserveaalmoezeniers.

Hij is gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit nr. 2096 van 9 december 1998, houden de heren : Paul Dejonghe;

Alfons Gielis;

Michel Goeman, en Frans Metdenancxt, op vanaf 1 januari 1999, wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, deel uit te maken van het kader van de reserveaalmoezeniers.

Zij zijn ertoe gemachtigd de titel van hun ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit nr. 2097 van 9 december 1998, houden de heren : Daix, Gérard;

Lecoq, Gérard, en Saintmard, Bernard, op, vanaf 1 januari 1999, wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, deel uit te maken van het kader van de reserveaalmoezeniers.

Zij zijn ertoe gemachtigd de titel van hun ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit nr. 2098 van 9 december 1998, houden de heren : Bertieaux, Jacques, en Cantineau, Jean-Paul, op, vanaf 1 januari 1999, wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, deel uit te maken van het kader van de reserveaalmoezeniers.

Zij zijn ertoe gemachtigd de titel van hun ambt eershalve te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^