Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 maart 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 december 1997 is de heer Stassart, R., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde.

bron
ministerie van justitie
numac
1998009250
pub.
26/03/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 december 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/12/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997016003 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de uitvoering van de quotaregeling voor de oogsten 1995, 1996 en 1997 en voor de toepassing van de premieregeling in de sector ruwe tabak type koninklijk besluit prom. 23/12/1997 pub. 14/03/1998 numac 1997012843 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de terugbetaling van de vervoerskosten van de woonplaats naar type koninklijk besluit prom. 23/12/1997 pub. 23/01/1998 numac 1997000875 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een Comité voor het toekennen van de Europese Milieukeur en van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende het Comit type koninklijk besluit prom. 23/12/1997 pub. 04/06/1998 numac 1997012832 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid de preventieve vrijwaring van type koninklijk besluit prom. 23/12/1997 pub. 13/05/1998 numac 1997012892 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de vlasbereiding, betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan type koninklijk besluit prom. 23/12/1997 pub. 09/05/1998 numac 1998022055 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische bijdrage voor 1997 aan het "Trustfonds voor het basisbudget van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering" type koninklijk besluit prom. 23/12/1997 pub. 13/05/1998 numac 1997012841 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de vaststelling van de minimumlee sluiten is de heer Stassart, R., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^