Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 juni 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Notariaat Bij koninklijk besluit van 16 april 1998 is aan de heer Van Schoote, B., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Gent. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij k Is de standplaats,

bron
ministerie van justitie
numac
1998009525
pub.
30/06/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 16 april 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 27/06/1998 numac 1998014114 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende satellietgrondstations type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 30/09/1998 numac 1998007162 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het varend personeel van de krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 09/05/1998 numac 1998016106 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de landbouwattachés en adjunct-landbouwattachés sluiten is aan de heer Van Schoote, B., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Gent.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 03/09/1998 numac 1998012371 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden in de sector van de spiege type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 10/10/1998 numac 1998012298 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de onderbreking van d sluiten is het aantal notarissen van het gerechtelijk arrondissement Gent op negenenzeventig teruggebracht.

Is de standplaats, die te Gent vacant is ten gevolge van het ontslag van de heer Van Schoote, afgeschaft. (Dit bericht vervangt datgene verschenen in het Belgisch Staatsblad van 26 juni 1998, blz. 21083, onder nr. 9508.)

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^