Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 december 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 17 november 1998 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de i 2° worden de

bron
ministerie van justitie
numac
1998009968
pub.
24/12/1998
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 17 november 1998 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Istituto di Skriptura », waarvan de zetel te 1000 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 17 november 1998 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « European Film Companies Alliance », afgekort : « EFCA », waarvan de zetel te 1000 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 17 november 1998 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de internationale vereniging « Conseil Régional Européen de la Fédération Mondiale pour la Santé Mentale », afgekort : « CRE-FMSM », waarvan de zetel voortaan te 1000 Brussel is gevestigd en waarvan de benaming thans als volgt zal luiden : « Mental Health Europe - Santé Mentale Europe, European Regional Council of the World Federation for Mental Health - Conseil Régional Européen de la Fédération Mondiale pour la Santé Mentale » alsook genoemd : « Mental Health Europe - Santé Mentale Europe », afgekort : « MHE-SME ».

Bij koninklijk besluit van 17 november 1998 wordt de wijziging goedgekeurd, aangebracht aan de statuten van de internationale vereniging « European Safety Federation », waarvan de zetel te 1050 Brussel gevestigd is.

Bij koninklijk besluit van 17 november 1998 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de instelling van openbaar nut « Fondation Vieujant », waarvan de zetel te 1180 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze instelling goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 27 november 1998 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de instelling van openbaar nut « Belgische Stichting voor Dermatologie en Venerologie » in het Frans : « Fondation belge de Dermatologie et de Vénérologie », waarvan de zetel te Aalst gevestigd is;2° worden de statuten van deze instelling goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 3 december 1998 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de instelling van openbaar nut « La Wartoise » waarvan de zetel te Sint-Pieters-Woluwe gevestigd is; 2° worden de statuten van deze instelling goedgekeurd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^