Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 januari 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Oprichting en uitbating van vervoerinstallaties van gasachtige producten door middel van leidingen. - Machtiging de onteigening te vervolgen van sommige gronden. - Rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden Een koninklijk besluit van 7 janu Hetzelfd

bron
ministerie van economische zaken
numac
1998011026
pub.
29/01/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Oprichting en uitbating van vervoerinstallaties van gasachtige producten door middel van leidingen. - Machtiging de onteigening te vervolgen van sommige gronden. - Rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden Een koninklijk besluit van 7 januari 1998 machtigt de N.V. Distrigas, tot onteigening in naam van de Staat, maar op eigen kosten, over te gaan van de nodige onroerende goederen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Raeren, 2e afdeling, voorheen Eynatten, sectie A, nummer 2/W2, ten einde er vervoerinstallaties van gasachtige producten door middel van leidingen op te richten en uit te baten.

Hetzelfde koninklijk besluit verklaart dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte dienen toegepast te worden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^