Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 maart 1998
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de banken Bij koninklijk besluit van 11 december 1997, dat in werking treedt op 19 januari 1998, wordt de heer Marc BIHAIN, te Elsene, als vertegenwoordiger van de w Paritair

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1998012035
pub.
10/03/1998
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de banken Bij koninklijk besluit van 11 december 1997, dat in werking treedt op 19 januari 1998, wordt de heer Marc BIHAIN, te Elsene, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Comité voor de banken, ter vervanging van de heer Robert VANOBBERGEN, te Herne, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Subcomité voor de tewerkstelling in de sector banken Bij koninklijk besluit van 11 december 1997, dat in werking treedt op 19 januari 1998, wordt de heer Marc BIHAIN, te Elsene, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Subcomité voor de tewerkstelling in de sector banken, ter vervanging van de heer Robert VANOBBERGEN, te Herne, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor de non-ferro metalen Bij koninklijk besluit van 16 december 1997, dat in werking treedt op 19 januari 1998, wordt Mevr. Nathalie DIESBECQ, te Holsbeek, als vertegenwoordigster van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, ter vervanging van de heer Marc VAN DER BRACHT, te Geraardsbergen, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; zij zal het mandaat van haar voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf Bij koninklijk besluit van 16 december 1997, dat in werking treedt op 19 januari 1998, wordt de heer Luc ROYEAERD, te Gent, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, ter vervanging van de heer Bart SOENEN, te Wevelgem, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers Bij koninklijk besluit van 16 december 1997, dat in werking treedt op 19 januari 1998, wordt de heer Hans VAN ASSCHE, te Niel, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, ter vervanging van de heer Thierry DUMONCEAU, te Aat, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Bij koninklijk besluit van 16 december 1997, dat in werking treedt op 19 januari 1998, worden de heer Jan CALLAERT, te Dendermonde, en Mevr.

Nathalie DIESBECQ, te Holsbeek, als vertegenwoordigers van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangende leden benoemd van het Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht, respectievelijk ter vervanging van de heren André TWEEPENNINCKX, te Herk-de-Stad, en Marc VAN DER BRACHT, te Geraardsbergen, wier mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hen had voorgedragen; zij zullen het mandaat van hun voorgangers voleindigen.

Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen Bij koninklijk besluit van 16 december 1997, dat in werking treedt op 19 januari 1998, worden de heer Dirk DE VOS, te Boom, en Mevr.

Nathalie DIESBECQ, te Holsbeek, als vertegenwoordigers van een werknemersorganisatie, tot gewone leden benoemd van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, respectievelijk ter vervanging van de heren Luk DE BOCK, te Willebroek, en Marc VAN DER BRACHT, te Geraardsbergen, wier mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hen had voorgedragen; zij zullen het mandaat van hun voorgangers voleindigen.

Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen Bij koninklijk besluit van 16 december 1997, dat in werking treedt op 19 januari 1998, wordt de heer Jan CALLAERT, te Dendermonde, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, ter vervanging van de heer André TWEEPENNINCKX, te Herk-de-Stad, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn Bij koninklijk besluit van 16 december 1997, dat in werking treedt op 19 januari 1998, wordt de heer Frans THOMAS, te Merchtem, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn, ter vervanging van de heer André VOLCKE, te Avelgem, die de leeftijdsgrens heeft bereikt; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken Bij koninklijk besluit van 16 december 1997, dat in werking treedt op 19 januari 1998, wordt de heer Dirk UYTTENHOVE, te Dendermonde, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, ter vervanging van de heer André TWEEPENNINCKX, te Herk-de-Stad, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor de uitzendarbeid Bij koninklijk besluit van 16 december 1997, dat in werking treedt op 19 januari 1998 : wordt de heer Emmanuel DOUTREPONT, te Gent, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, ter vervanging van de heer Chris MORIS, te Leuven, die tot plaatsvervangend lid wordt benoemd; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen; wordt de heer Chris MORIS, te Leuven, gewoon lid van dit comité, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit comité, ter vervanging van Mevr. Pascale HERMANS, te Anderlecht, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die haar had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor de meesterkleermakers, de kleermaaksters en naaisters Bij koninklijk besluit van 22 december 1997, dat in werking treedt op 19 januari 1998 : wordt de heer Dirk UYTTENHOVE, te Dendermonde, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Comité voor de meesterkleermakers, de kleermaaksters en naaisters, ter vervanging van de heer André TWEEPENNINCKX, te Herk-de-Stad, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen; worden de heer Jan CALLAERT, te Dendermonde, en Mevr. Vera DE NORRE, te Gent, als vertegenwoordigers van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangende leden benoemd van dit comité, respectievelijk ter vervanging van de heren André VANDOORN, te Kortrijk, en Eric BONTE, te Wervik, wier mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hen had voorgedragen; zij zullen het mandaat van hun voorgangers voleindigen.

Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Bij koninklijk besluit van 22 december 1997, dat in werking treedt op 19 januari 1998 : wordt de heer Maurice BENOIT, te Luik, plaatsvervangend lid van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot gewoon lid benoemd van dit comité, ter vervanging van de heer Paul VAN DE CRUYCE, te Overijse, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen; wordt de heer Alain SADZOT, te Luik, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit comité, ter vervanging van de heer Maurice BENOIT, te Luik, die tot gewoon lid wordt benoemd; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn Bij koninklijk besluit van 22 december 1997, dat in werking treedt op 19 januari 1998, wordt de heer Karl BOURGEUS, te Gent, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn, ter vervanging van de heer Theo BAEKE, te Temse, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Subcomité voor de metaalhandel Bij koninklijk besluit van 22 december 1997, dat in werking treedt op 19 januari 1998, wordt de heer Frans THOMAS, te Merchtem, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, ter vervanging van de heer André VOLCKE, te Avelgem, die de leeftijdsgrens heeft bereikt; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid Bij koninklijk besluit van 22 december 1997, dat in werking treedt op 19 januari 1998 : wordt de heer Maurice BENOIT, te Luik, plaatsvervangend lid van het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot gewoon lid benoemd van dit comité, ter vervanging van de heer Paul VAN DE CRUYCE, te Overijse, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen; wordt de heer Alain SADZOT, te Luik, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit comité, ter vervanging van de heer Maurice BENOIT, te Luik, die tot gewoon lid wordt benoemd; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Commissie "Bedrijfsplannen" Bij ministerieel besluit van 22 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1997011008 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 december 1997 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 21/02/1998 numac 1997011433 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende verlenging van het mandaat van de leden en de voorzitter van elke afdeling van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 20/01/1998 numac 1997012921 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 44, 60 en 94 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering sluiten, dat in werking treedt op 19 januari 1998, wordt de heer Jan SAP, te Hooglede, als vertegenwoordiger van een werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van de Commissie « Bedrijfsplannen », ter vervanging van Mevr. Natalie SWALENS, te Sint-Genesius-Rode, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die haar had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor de erkende controleorganismen Bij koninklijk besluit van 7 januari 1998, dat in werking treedt op 19 januari 1998, wordt de heer André FEVRY, te Viroinval, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, ter vervanging van de heer Jean ROBERT, te Oupeye, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge Bij koninklijk besluit van 7 januari 1998, dat in werking treedt op 19 januari 1998, wordt Mevr. Isabelle DEBAECKE, te Beernem, als vertegenwoordigster van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge, ter vervanging van de heer Zenon DE VULDER, te Zottegem, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; zij zal het mandaat van haar voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor de uitzendarbeid Bij koninklijk besluit van 7 januari 1998, dat in werking treedt op 19 januari 1998, wordt de heer Bernard SWAELUS, te Ukkel, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, ter vervanging van de heer Etienne VAN den DRIESSCHE, te Herzele, wiens mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^