Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 februari 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse Dienst. - Overplaatsingen Bij de volgende koninklijke besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : - koninklijk besluit van 27 juli 1997 : de heren : J. Couvreur, Ambassadeur J. Henin, Ambassade

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
1998015025
pub.
20/02/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse Dienst. - Overplaatsingen Bij de volgende koninklijke besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : - koninklijk besluit van 27 juli 1997 : de heren : J. Couvreur, Ambassadeur te Belgrado;

J. Henin, Ambassadeur te Niamey;

G. Speltincx, Ambassadeur te Sofia;

M. Lastschenko, Ambassadeur te Islamabad; - koninklijk besluit van 8 augustus 1997 : Baron P. Nothomb, Ambassadeur te Rome; de heren : F. De Coninck, Ambassadeur te Kinshasa;

J. Maricou, Ambassadeur te Peking;

F. Ronse, Ambassadeur te Algiers;

J. Van Dessel, Ambassadeur te Buenos Aires;

R. Vanreusel, Ambassadeur te Quito;

A. Brouhns, Ambassadeur te Ankara;

L. Carbonez, Ambassadeur te Ottawa;

F. Renard, Ambassadeur te Hanoï;

G. Vardakis, Ambassadeur te Abidjan;

P. Nijs, Consul-Generaal te Shanghaï; - koninklijk besluit van 29 augustus 1997 : de heren : P. Colot, Ambassadeur te Riyadh;

J. Lint, Ambassadeur te Kigali;

A. Genot, Ambassadeur te Lima;

Ch. Meerschman, Consul-Generaal te Johannesburg;

F. de Kerchove d'Exaerde, Consul-Generaal te Osaka; - koninklijk besluit van 14 september 1997 : de heer F. van Daele, Permanent Vertegenwoordiger bij de E.U. te Brussel; - koninklijk besluit van 22 september 1997 : Baron Th. de Gruben, Permanent Vertegenwoordiger bij de NAVO te Brussel; de heren : X. Demoulin, Ambassadeur te Madrid;

Cl. Misson, Ambassadeur te Lissabon;

S. De Loecker, Ambassadeur te Addis-Abeba.

Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997 werd de heer M. Van den Reeck, Consul-Generaal te Istanbul in dezelfde hoedanigheid aangesteld in de Republiek Azerbeidzjan.

Bij de volgende koninklijke besluiten werden de hiernavermelde Ambassadeurs in dezelfde hoedanigheid geaccrediteerd in de volgende landen : - koninklijk besluit van 8 augustus 1997 : Mevr. B. Van Hemeldonck, in Madagascar; - koninklijke besluiten van 29 augustus 1997 : de heren : J. Henin, in Burkina Faso;

G. Speltincx, in de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië;

J. Van Dessel, in Paraguay.

Bij koninklijk besluit van 22 september 1997 werd de heer I. Goemans, Minister-Raad te Moskou, aangesteld tot Consul-Generaal in de Republieken Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan en Turkemenistan.

Bij koninklijke besluiten van 22 september 1997 werden de hiernavermelde Ambassadeurs in dezelfde hoedanigheid geaccrediteerd in de volgende landen : de heren : S. De Loecker, in Erythrea;

V. Wei, in de Democratische Republiek Sao Tome en Principe.

Titel van Ambassadeur Bij koninklijk besluit van 27 juli 1997 werd burggraaf G. Vilain XIIII ertoe gemachtigd de titel van Ambassadeur te voeren tijdens de duur van zijn zending.

Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun funktie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : - koninklijk besluit van 8 augustus 1997 : de heer P. Renault, Consul-Generaal te Shanghaï; - ministerieel besluit van 18 augustus 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/08/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997016218 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest sluiten : de heren : H. Van Dyck, Minister-Raad te Luxemburg;

R. Brieven, Attaché te Washington; - ministerieel besluit van 27 augustus 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/08/1997 pub. 13/11/1997 numac 1997016296 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g type ministerieel besluit prom. 27/08/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997016280 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schol in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g type ministerieel besluit prom. 27/08/1997 pub. 30/08/1997 numac 1997016225 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1996 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten : de heren : J.-M. Veranneman de Watervliet, Minister-Raad te Londen;

Ph. Roland, Raad te New York (UNO);

Mevr. J. Zikmundova, Raad te Bern;

Graaf J. Cornet d'Elzius, Eerste Secretaris te Genève; de heer P. Dubuisson, Adjunkt-Permanent Vertegenwoordiger te Genève;

Mevr. P. Depre, Minister-Raad te Bonn; - koninklijk besluit van 29 augustus 1997 : de heren : K. Rouvroy, Ambassadeur te Sofia;

W. Geens, Ambassadeur te Islamabad;

J. Matthysen, Ambassadeur te Belgrado; - koninklijk besluit van 22 september 1997 : Mevr. Cl. Kirschen, Ambassadeur te Peking; de heer B. Ryelandt, Ambassadeur te Hanoï.

Bij ministerieel besluit van 14 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/07/1997 pub. 26/09/1997 numac 1997022521 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Fonds voor Arbeidsongevallen type ministerieel besluit prom. 14/07/1997 pub. 27/09/1997 numac 1997022523 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 7 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers type ministerieel besluit prom. 14/07/1997 pub. 27/09/1997 numac 1997022533 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 8 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 14/07/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997002062 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Interdepartementale Raad van Beroep type ministerieel besluit prom. 14/07/1997 pub. 08/11/1997 numac 1997016195 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 1992 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren type ministerieel besluit prom. 14/07/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997022561 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot goedkeuring van de nieuwe tarieven voor ontleding van en controle op de geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 14/07/1997 pub. 10/12/1997 numac 1997022555 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de bijzondere bepalingen die voorzien in de uitvoering van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut sluiten werd de heer C. Vandenbilcke, Adjunct-Adviseur, ontheven uit zijn funktie bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de E.U. te Brussel en toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun funktie vermeld na hun naam : - ministerieel besluit van 18 augustus 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/08/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997016218 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest sluiten : de heer F. Carruet, Eerste Secretaris te Stockholm; - koninklijk besluit van 22 september 1997 : Graaf A. de Borchgrave d'Altena, Ambassadeur te Lima; - koninklijk besluit van 29 augustus 1997 : de heren : M. Gedopt, Consul-Generaal te Johannesburg;

J. Mutton, Consul-Generaal te Moskou.

Kanselarijcarrière. - Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 18 augustus 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/08/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997016218 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest sluiten werd de heer R. Veestraeten, ontheven uit zijn funktie in Nairobi en toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 30 september 1997 werden de hiarnavermelde ambtenaren ontheven uit hun funktie en toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : de heren : A. Cumps, Kanselier te Harare;

L. Gorssen, Kanselier te Kinshasa;

A. Marchal, Kanselier te Bonn;

B. Standaert, Kanselier te Bujumbura.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^