Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 juli 1998

Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 28 mei 1997, wordt de heer Keymolen, Raymond, hoofdinspecteur-directeur, geboren op 16 februari 1934, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. De betrokkene wordt ertoe gemachtigd met ing Bij koninkli

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022237
pub.
03/07/1998
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 28 mei 1997, wordt de heer Keymolen, Raymond, hoofdinspecteur-directeur, geboren op 16 februari 1934, eervol ontslag uit zijn ambt verleend.

De betrokkene wordt ertoe gemachtigd met ingang van 1 november 1997 zijn aanspraak op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 28 januari 1997 wordt de heer Bruyneel, Karel, hoofdinspecteur-directeur, geboren op 24 november 1932, eervol ontslag uit zijn ambt verleend.

De betrokkene wordt ertoe gemachtigd met ingang van 1 december 1997 zijn aanspraak op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 oktober 1997 wordt de heer Mollaert, Paul, hoofdinspecteur-directeur, geboren op 2 mei 1932, eervol ontslag uit zijn ambt verleend.

De betrokkene wordt ertoe gemachtigd met ingang van 1 december 1997 zijn aanspraak op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 mei 1996 wordt de heer Huysman, Arsène, eerstaanwezend inspecteur-hoofd van dienst, geboren op 17 januari 1932, eervol ontslag uit zijn ambt verleend.

De betrokkene wordt ertoe gemachtigd met ingang van 1 februari 1997 zijn aanspraak op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 1996 wordt de heer Vandenbussche, Paul, dierenarts, geboren op 24 maart 1932, eervol ontslag uit zijn ambt verleend.

De betrokkene wordt ertoe gemachtigd met ingang van 1 april 1997 zijn aanspraak op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 1996 wordt de heer Verachtert, Etienne, dierenarts, geboren op 20 februari 1936, eervol ontslag uit zijn ambt verleend.

De betrokkene wordt ertoe gemachtigd met ingang van 1 juni 1997 zijn aanspraak op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 april 1997 wordt de heer Hons, Pierre, inspecteur-hoofd van dienst, geboren op 13 juli 1934, eervol ontslag uit zijn ambt verleend.

De betrokkene wordt ertoe gemachtigd met ingang van 1 juli 1997 zijn aanspraak op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 14 juli 1997 wordt de heer Van Spaendonck, André, inspecteur-keurder (dierenarts), geboren op 19 december 1932, eervol ontslag uit zijn ambt verleend.

De betrokkene wordt ertoe gemachtigd met ingang van 1 januari 1998 zijn aanspraak op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 maart 1997 worden met ingang van 1 april 1997 bij het Instituut voor veterinaire keuring, inspectiedienst, benoemd in de graad van inspecteur-keurder : de heer Cassart, Pierre. de heer Nizet Georges. de heer Petit Philippe. de heer Ruttens François.

Bij koninklijk besluit van 24 maart 1997 wordt de heer Gouffaux, Michel, met ingang van 1 april 1997 bij het Instituut voor veterinaire keuring, Hoofdbestuur, benoemd in de graad van inspecteur-keurder.

Bij koninklijk besluit van 28 mei 1997 wordt de heer Petit, Philippe, met ingang van 1 april 1997 bevorderd tot de graad van Inspecteur-hoofd van dienst bij het Instituut voor veterinaire keuring, Inspectiedienst.

Bij koninklijk besluit van 11 oktober 1997 wordt de heer Fillee, Frédéric, vanaf 1 oktober 1997 toegelaten om de stage van 1 jaar als adjunct-adviseur te vervullen bij het Instituut voor veterinaire keuring, Hoofdbestuur.

Bij koninklijk besluit van 14 juli 1997 wordt de heer Hamande Jean, Inspecteur-hoofd van dienst, geboren op 23 september 1932, eervol ontslag uit zijn ambt verleend.

De betrokkene wordt ertoe gemachtigd met ingang van 1 oktober 1997 zijn aanspraak op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^