Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 oktober 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtigingen Bij koninklijk besluit van 19 september 1999 is de heer Eric Thibaut, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om, van september tot december 1999, tegen twintig lessen van vier uur, adminis Bij kon

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1999000694
pub.
27/10/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtigingen Bij koninklijk besluit van 19 september 1999 is de heer Eric Thibaut, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om, van september tot december 1999, tegen twintig lessen van vier uur, administratief recht te doceren aan het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid.

Bij koninklijk besluit van 19 september 1999 wordt de heer Xavier Delgrange, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd : 1° om de uitoefening van een deeltijds mandaat (10 %) van assistent aan de Rechtsfaculteit van de « Facultés universitaires Saint-Louis » in Brussel, voort de zetten;2° om vanaf het academiejaar 1999-2000, aan dezelfde Faculteiten, de functie van docent uit te oefenen voor de cursus publiek recht (30 uur) die op het programma met gespreid uurrooster staat van de tweede kandidatuur politieke wetenschappen. Dit besluit heft het koninklijk besluit op van 15 oktober 1997 betreffende hetzelfde onderwerp.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^